Sokograd – najbitnije informacije

U sokobanjskoj oblasti Lepterija, predela izrazitih lepota i prirodnih bogatstava nalaze se ostaci nekada moćnog Sokograda. Ovo utvrđenje nastalo je u vizantijsko doba na mestu kraj reke Moravice koje i danas čuva ono što je od njega ostalo. Iako porušen, Sokograd zbog svoje burne povesti, izgleda i interesantne lokacije, svake godine prima mnogo radoznalih posetilaca.

Istorija Sokograda
Prema nekim istraživanjima Sokograd je nastao u doba kad i Vrmdžanski grad. Smatra se da ga je podigao car Justinijan (4. vek) kako bi zaustavio prodorne napade Avara i Slovena. Ime je najverovatnije dobio po sokolovima, koji i danas kruže iznad njegovih ostataka. Od nastanka, pa sve do 19. veka Sokograd svedoči burnim dešavanjima Balkanskog poluostrva. Interesantno je to da ovo utvrđenje prvi put osvaja i ruši veliki župan Stefan Nemanja, 1172, u borbi protiv bogumila koji su data upravljali ovom regijom. Krajem 14. veka Sokograd zauzimaju Turci, a 1413. on trpi velika razaranja u borbama između odmetnutog sokolskog bega Hamze i Muse Kesedžije. U 17. i 18. veku ovo utvrđenje bilo je pod upravom Srba i Austrijanaca sve do početka 19. veka kada ga svi napuštaju i ostaje potpuno zapušten.

Značaj Sokograda
Izgrađen na visokoj steni koja se uzdiže iznad reke Sokograd je dugo bio neosvojivo utvrđenje. Veruje se da je bio raširen i dosta razuđen po današnjoj Lepterijskoj oblasti. U odnosu na njegovu nekadašnju veličinu može se reći da je danas od njega imamo malo ostataka. To, međutim, ne umanjuje vrednost Sokograda kao svedoka istorije i atraktivne lokacije koju i danas turisti vole da „osvajaju“. 

Šta obavezno videti
Sokograd je najverovatnije prostirao u dva nivoa, ali su od njega sačuvani samo delovi:
  • Ulazna kula „Motrilja“ – ulaz u gornji grad
  • Glavna kula – u kojoj je nekada boravio vladar grada 
  • Kule sa osmatračnicama – delimično sačuvane dve i povezane bedemom
Kako doći do Sokograda
Sokograd se nalazi na 2km od Sokobanje i uzdiže se na veoma nepristupačnom terenu. Do njega možete stići samo:
  • Peške: idući uzvodno stazom koja vodi od uređenog dela Lepterije, pratite putokaz ka Sokogradu. Ova staza ima par uspona i vodi do prve kule „Motrilje. Budite pažljivi u obilasku Sokograda jer su neki delovi staza i zidina strmi i nalaze sa na oštrim ivicama stene.
Okolina
Dok se budete penjali ka Sokogradu, sa desne strane puta koji vodi od Lepterije nalazi se pećina Hajduk Veljka, za kog se govori da je i sam jednom prilikom osvojio ovo utvrđenje. Ako se budete spuštali ka kanjonu reke, imaćete priliku da vidite i neke od čuvenih plaža Moravice.

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit