Uslovi korišćenja

Usluge koje pružamo

Bookaweb.com predstavlja portal koji se bavi oglašavanjem apartmana i svih propratnih sadržaja o kojima se korisnik (gost) može informisati i čije usluge može rezervisati. Portal je namenjen promociji i pružanju svih vrsta informacija o raznim tipovima putovanja.

Način korišćenja portala

Nalozi na sajtu

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve usluge koje portal pruža, potrebno je da napravite korisnički nalog. Pri kreiranju naloga od vas će biti zahtevani sledeći podaci:

 • ime i prezime, 
 • broj telefona
 • mejl adresu.

Sve preuzete informacije biće korišćene samo u svrhu korisničkih aktivnosti na sajtu. 

Sadržaj

Sadržaj na portalu kreiraju isključivo vlasnici apartmana. Oni su u potpunosti odgovorni za ispravnost unetih informacija. Bookaweb.com je odgovoran za deo sadržaj koji je kreiran od strane portala. 

Svi korisnici obavezuju se da tekst, slike i video materijale koji se na sajtu nalaze neće zloutrebljavati, deliti ili kopirati.  

Uslovi za vlasnike

Pre oglašavanja apartmana dužnost vlasnika je da sa portalom potpišu ugovor, čije uredbe moraju biti poštovane. Vlasnici apartmana su dužni da unose ispravne informacije o oglašenim objektima. Njihova obaveza je i da nakon kreiranja korisničkog naloga i postavljanja apartmana redovno unose ispravnu lokaciju, tačan opis i raspoloživost objekta. Vlasnici su dužni da u prezentaciji apartmana navedu sve novonastale promene u apartmanu ili njegovom kalendaru. Ukoliko dođe do otkazivanja ili pomeranja dolazaka, vlasnik mora navedene promene učini dostupnim na portalu. 

Uslovi za goste

Obaveza gostiju je da nakon rezervacija poštuju sve uredbe i propise koji idu u red ispravnog kućnog reda. Pod tim se podrazumeva: 

 • Dužnost gostiju da apartman i nameštaj u njemu čuvaju i ne oštećuju. Ukoliko dođe do kvara ili štete, gosti su dužni da ih novčano nadoknade i saniraju.
 • Gosti su dužni da poštuju satnicu propisana za ulazak u i izlazak iz apartmana, kao i javni red koji traje u periodu od 14 do 17 časova i 22 do 09.
 • Dolazak i napuštanje apartmana mora biti najavljeno prilikom rezervacije apartmana preko bookaweb.com platforme.
 • Kućni ljubimci i pušenje dozvoljeni su samo ukoliko je to posebno naglašeno u prezentaciji apartmana.
 • Prilikom ulaska u apartman gost je dužan da preda svoj identifikacioni dokument i izvrši uplatu kompletne cene apartmana.
 • U slučaju otkaza rezervacija, gost je dužan da o tome obavesti vlasnika ili portal. Uplaćeni avans neće biti vraćen.
 • Boravak je moguće produžiti ukoliko je apartman slobodan, dok se za skraćivanje boravka uplaćeni novac ne vraća gostu.

Rezervacije apartmana

Prilikom rezervacije apartmana gosti su dužni da predaju lične podatke: 

 • ime, 
 • prezime, 
 • broj telefona
 • imejl adresu.

Portal Bookaweb.com se obavezuje da će svi preuzeti podaci biti korišćeni samo u svrhu rezervacije apartmana, a u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka

Portal je odgovoran samo za tok rezervacije. Vlasnik apartmana odgovara za prijem gostiju u apartman, higijenu i tačnost podataka koje je popunio za svoj apartman prilikom oglašavanja. 

Štete u apartmanu

Gosti odgovaraju za sve eventualne štete koje nastanu tokom boravka u apartmanu. Oni su dužni da novčano nadoknade sve štete i kvarove izazvane za vreme boravaka.

Recenzije

Portal Bookaweb.com garantuje da su svi utisci i preporuke koje gosti ostavljaju nakon boravka u apartmanima ostavljene na osnovu lične volje gostiju i bez ikakvog uticaja i pritiska od strane portala Bookaweb.com

Odricanje od odgovornosti
 

Korisnici portala Bookaweb.com samostalno biraju da koriste sadržaje portala. Portal se odriče bilo kakve vrste negativnih uticaja ili zloupotrebe izazvane postupcima korisnika. Takođe, portal se odriče eventalnih posledica izazvanih neispravnim informacijama unetih od strane trećeg lica.