Politika Privatnosti

Uvod

Portal Bookaweb.com se obavezuje da će sve lične podatke korisnika koji su uzeti radi izvršenja rezervacija ili oglašavanja koristiti samo u naznačene svrhe. Korisničke informacije se čuvaju, obrađuju i dele u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korisnici u pravilniku koji stoji na sajtu obavešteni o opsegu podataka koji se preuzimaju i načinu njihovog korišćenja.  

O zaštiti privatnosti

Portal Bookaweb.com se pridržava svih zakonskih uredbi propisanih radi zaštite privatnosti korisnika. Preuzeti lični podaci se koriste u skladu sa politikom koja ne narušava privatnost. Korisnik u nastavku teksta može pročitati koji su podaci zahtevani radi obavljanja aktivnosti na portalu. Portal se obavezuje da nikakve dodatne informacije neće biti preuzete bez znanja i odobrenja korisnika. 

Čuvanje podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti naš portal se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke korisnika. Podaci se neće koristiti u bilo koje druge svrhe, osim naznačenih (u nastavku teksta). Bookaweb.com portal preuzete podatke neće deliti sa trećom osobom, niti ih preusmeravati na druge, nedozvoljene adrese. Svi zaposleni se obavezuju na strogo poštovanje zakona o privatnosti i čuvanju podataka. Oni će preuzete lične informacije koristiti samo radi obavljanja iznetih zahteva korisnika ili vlasnika. Podaci se čuvaju sve do trenutka do koga je aktivna registracija korisnika na portalu. 

Obrada podataka

Korisnički podaci se prikupljaju i obrađuju radi obavljanja funkcija koje su na portalu dostupne. Lične informacije će se upotrebljavati radi korišćenja portala, rezervacija i oglašavanja smeštaja. Drugi vid upotrebe odnosi se na dobrovoljnu prijavu korisnika za prijem obaveštenja o aktivnostima na portalu. Podaci neće biti korišćeni van naznačenih okvira.

Definicije

U ovoj politici privatnosti svi koji koriste usluge portala označavaju se kao korisnik ili vi, dok se pod portalom ili mi podrazumevaju predstavnici portala Bookaweb.com.

Informacije koje prikupljamo

Neophodne

Radi obavljanja aktivnosti na portalu potrebno je prikupiti određen broj ličnih informacija korisnika. Količina informacija je ograničena, a u opštim uslovima jasno naznačeno koji su podaci neophodni. Ništa što izlazi iz naznačenog okvira neće biti zahtevano od strane portala. Portal će preuzimati sledeće infomacije: 

 1. Informacije o nalogu - Prilikom registracije na portal, od korisnika će biti zahtevano da ostavi lične informacije: ime, prezime i godinu rođenja.
 2. Informacije o profilu - Dodatne korisničke aktivnosti na portalu, koje slede nakon rezervacije, zahtevaju određen broj dodatnih informacija: adresa i broj telefona.
 3. Informacije o potvrdi identiteta - Kako bismo kreirali sigurnu saradnju, potrebno je dostaviti određene informacije koje potvrđuju lični identitet korisnika. U takvu vrstu podataka spadaju: slika, pasoš i imejl adresa.
 4. Ostale informacije - Sve ostale podatke korisnici mogu predati na osnovu ličnog izbora. Svrha prikupljanja ove vrste informacija je poboljšanje pretrage i korisničkog iskustva. Određen broj podataka se prikuplja i automatski, kao posledica upotrebe savremenih sistema poboljšanja usluge.

Informacije neophodne za rezervacije smeštaja

Prilikom rezervacije apartmana korisnici su dužni da ostave sledeće lične podatke: 

 • ime i prezime 
 • imejl adresu
 • broj telefona

Informacije koje korisnici dobrovoljno ostavljaju

Određen broj podataka korisnici mogu predati radi poboljšanja ličnog iskustva korišćenja portala. U takvu vrstu informacija spadaju: 

 • pol 
 • interesovanja
 • ranija putovanja
 • lični kontakti korisnika
 • korisnički imejl kontakti

Svi ovi podaci omogućiće vam da lakše pronađete relevantan sadržaj, koji je najviše u skladu sa vašim interesovanjima. 

Informacije koje se automatski prikupljaju

Tokom korišćenja opcija na portalu dolazi do automatskog prikupljanja informacija, koje se tiču načina na koji korisnici koriste određene sfere na sajtu. Kao i informacije koje korisnici ostavljaju po sopstvenom izboru, i automatske informacije se koriste radi poboljšanja usluge i kvaliteta iskustava korisnika. U takve podatke spadaju:

1. Informacije o korisničkoj lokaciji
 • Geo lokacija (ip adresa) - Tokom boravka na portalu dolazi do prikupljanja informacija o lokaciji na kojoj se korisnik u naznačenom trenutku nalazi. Ovakva vrsta podataka prikuplja se zahvaljujući korišćenju korisnikove IP adrese.
 • GPS lokacija telefona - Preuzimanje korisničke lokacije se može vršiti i preko GPS lokacije telefona. Većina mobilnih aparata omogućava svojim korisnicima da spreče mogućnost kontrole podataka o lokaciji. Sve što je potrebno jeste da u mobilnim podešavanjima izaberete opciju isključene lokacije.
2. Informacije o korisniku 

Tokom korisničke aktivnosti na sajtu prikupljaju se informacije o posetama i interakciji sa određenim stranicama, klikovima ili čuvanju određenog sadržaja na portalu. 

3. Informacije o logovanju 

Prilikom pristupa portalu dolazi do prikupljanja određenog broja korisničkih podataka, koje su tiču interakcije sa sadržajima na sajtu i propratnih aktivnosti. U njih spadaju: 

 • detalji o načinu na koji korisnik provodi vreme na sajtu, 
 • IP adresa korisnika, 
 • datum i vreme pristupa portalu
 • informacije o uređajima sa kojih je pristupljeno na portalili strani kojoj je pristupljeno pre ili posle korišćenja portala.
4. Cookies 

Zahvaljujući kolačićima, veb stranica na koju dolazite vas prepoznaje kao jedinstvenog korisnika. Oni se koriste radi prikupljanja statističkih podataka i informacija o saobraćaju na portalu, te poboljšavanja iskustava korisnika. Ukoliko korisnici ne žele da njihovi podaci budu preuzeti, Cookies meni koji se pojavljuje pri ulasku na portal im omogućava da isključe ovu opciju.

5. Pixels  

Socijalne mreže, pre svih Facebook, mogu koristiti prikupljene informacije na portalu kako bi izvršili merenja, postavili ciljnu publiku i šo bolji reklamni materijal. Povezivanje portala i Facebook-a vrši se u svrhu pronalaska relevantnih novih korisnika i poboljšavanja iskustva postojećih.

6. Informacije o plaćanju 

Informacije koje se odnose na korisničke transakcije prikupljaju se automatski. Pod tim se podrazumeva: 

 • datum i vreme plaćanja,
 • informacije neophodne za izvršenje plaćanja

Informacije za plaćanje

Prilikom plaćanja izabranih usluga na portalu korisnici su dužni da prilože potrebne podatke, na osnovu kojih će biti izvršena transakcija. Korisnik je u obavezi da dostavi sledeće: 

 • Identifikacioni podaci - Kako bi korisnik pre uplate iznosa usluga potvrdio svoj identitet, potrebno je da ostavi podatke koji će potvrditi njegovu ličnost: ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona.
 • Finansijski podaci - Kako bi plaćanje bilo propisno obavljeno od korisnika će biti zahtevani određeni finansijski podaci, kao što su bankovni račun ili broj kreditne kartice.

Sve navedene informacije biće isključivo korišćene u svrhu obavljanja finansijskih transakcija. Portal Bookawebcom garantuje da će podaci biti zaštićeni od zloupotrebe ili deljenja sa trećim licem.

 

Kako koristimo informacije koje prikupljamo 

 • Sve informacije koje su na različite načine prikupljene koriste se u svrhu poboljšanja platforme i boljeg korisničkog doživljaja.

Do poboljšanja platforme dolazi zahvaljujući merenju aktivnosti korisnika, posećenosti sajta i procentu uspešno obavljenih upita posetilaca. Bolji korisnički doživljaj podrazumeva da nam prikupljeni podaci omogućavaju da vam pružimo bržu uslugu i prikažemo sadržaj koji je relevantan i u skladu sa vašim interesovanjima.

 • Marketing i iskustvo korisnika - Podaci korisnika mogu biti upotrebljeni i radi promocije naših sadržaja i usluga. Reč o tehnici koja se koristi kako bi se relevantnim korisnicima prikazao odgovarajući sadržaj i time poboljšalo njihovo iskustvo u određenoj oblasti.
 • Sms i imejl poruke - Prijem poruka od strane portala obavljaće se samo u svrhu potvrde rezervacija i obaveštenja korisnika o novim sadržaima na portalu (newsletter). Ukoliko ne želite da primate ovakvu vrstu obaveštenja, u bilo kom trenutku se možete odjaviti sa mejl liste.

Svi podaci koji su prikupljeni koristiće se isključivo u navedene svrhe i neće biti upotrebljeni na način koji krši propisane zakon o zaštiti podataka korisnika.

Deljenje Informacija 

Marketing 

Razmena korisničkih podataka može se vršiti samo sa trećom stranom (Google, Facebook), i to radi povećanja broja poseta na sajtu, boljeg korisničkog doživljaja ili generisanje novih klijenta. 

Ukoliko želite da zaustavite deljenje ovih informacija, potrebno je da isključite opcije deljenja u svojim nalozima na Googlu i Facebook-u. Takođe, to možete obaviti i popunjavanjem kontakt-forme na našem portalu. 

Korisnicima(članovima) 

Na osnovu ugovora napravljenog sa vlasnicima smeštajnih objekata, a radi izvršenja navedenih stavki u njima, u obavezi smo da delimo potrebne korisničke informacije. 
Rezervacije 

Prilikom rezervacija, a radi poboljšanja kvaliteta i brzine usluge, neophodno je izvršiti razmenu informacija uzetih od korisnika. Pod tim podrazumevano sledeće situacije: 

 • Nakon potvrde rezervacije, određene korisničke informacije biće prosleđene vlasnicima smeštaja. U njih spadaju: ime, prezime korisnika i broj telefona.
 • Kada vlasnik potvrdi rezervaciju, gostu se prosleđuje njegovo ime, prezime i broj telefona.

Unutar kompanije 

Bookaweb.com zadržava pravo na razmenu podataka o korisniku unutra kompanija ili veb sajtova koje su takođe u vlasništvu portala. 

Druge važne informacije

Povezivanje naloga 
Prilikom logovanja na sajt postoji mogućnost pristupa putem naloga koje korisnici poseduju u okviru drugih kompanija: Facebook, Google. Na taj način dozvoljavate sajtu da koristi podatke i neke od njih prikazaju na profilu koji ste otvorili na našem sajtu. 

Sa navedenih sajtova se automatski prebacuju: 

 • ime, 
 • prezime, 
 • godina rodjenja, 
 • opcija da svoje prijatelje pozovete da koriste sadržaje našeg portala. 

Nezavisni partneri i povezivanje
Linkovi koje korisnici postavljaju, a koji vode ka drugim platformama, kao što su Google Maps, Google Earth, dovode do komunikacije između portala. Prilikom ostvarene komunikacije, nužno dolazi do razmene podataka. Naš portal ne snosi odgovornost za prikupljanje vaših podataka. Tom prilikom odgovornost preuzimaju navedene platforme.

Prava korisnika 

Korisnici imaju pravo da zahtevaju da se sve prikupljene informacije i pravila korišćenja platforme ne primenjuju na njih. Kako bi aktivirali ovu opciju korisnici su u obavezi da izvrše potvrdu svog identiteta.

Upravljanje vašim nalogom (informacijama)

Ukoliko je vaš nalog povezan sa nalozima na drugim platformama: Facebook, Google, omogućeno vam je da nakon ulaska na portal Bookaweb.com promenite podešavanja svog profila.

Ispravljanje informacija vaših naloga

Ukoliko u podešavanjima ne pronađete relevantne opcije, možete u bilo kom trenutku zatražiti od nas da promenimo sve vaše informacije, koje su prethodno unete na portal.

Pristup vašim podacima

Korisnici imaju puno pravo da zatraže od nas kopiju svih informacija koje o vama posedujemo. Potrebno je da u kontakt formi naznačite zahtevane korake i u najkraćem roku dobićete njihovo izvršenje. 

Uklanjanje vašeg korisničkog naloga 

Uklanjanje naloga sa portala Bookaweb.com može biti učinjeno slanjem zvaničnog zahteva putem email-a. Korisnik se portalu može obratiti na email adresu saradnja@bookaweb.com i tom prilikom obavestiti da zahteva uklanjanje svog korisničkog naloga sa portala. O završetku procesa uklanjanja korisnik će blagovremeno biti obavešten. 

Čuvanje vaših podataka

Portal Bookaweb.com zadržava pravo da i nakon uklanjanja korisničkog naloga zadrži određeni broj informacije. Uglavnom će biti sačuvane informacije u vezi sa nalogom i aktivnostima koje su korisnici izvršili na portalu, kao što su rezervacije ili recenzije o apartmanima. Navedeni podaci će biti korišćeni samo u svrhe pružanja boljeg iskustva, sigurnosti korisnika ili u pravne svrhe. Ove informacije portal Bookaweb.com neće deliti sa trećim stranama. 

Žalbe i nejasnoće 

Za rešenje svih žalbi, primedbi i nejasnoća možete nas kontaktirati putem kontakt forme na portalu.

Sigurnost podataka

Ukoliko dodje do promene nekih informacija ili su neki korisnički podaci ukradeni, budite slobodni da nas u bilo kome trenutku kontaktirate. 

Promene politike privatnosti 

Bookaweb platforma zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni politiku privatnosti. Nakon izvršene izmene, na dnu početne stranice biće postavljeno obaveštenje o obavljenoj aktivnosti.