Trojanov grad

Cer, Loznica

Trojanov grad - najbitnije informacije 

Rimsko utvrđenje iz 3. veka nalazi se na planini Cer na 607 metara nadmorske visine. Od Loznice je udaljeno 40ak kilometara i do same tvrđave vodi strm šumski put. Prema narodnom verovanju tvrđava je pripadala mitskom biću Trojanu. 

Istorija Trojanovog grada
Arheološka istraživanja utvrdila su da se ispod utvrđenja nalaze ostaci praistorijskog grada koji odgovaraju periodu između gvozdenog i bronzanog doba. Planina Cer bogata je rudama koje pružaju uvidu u praistoriju na Balkanu. Izvorne priče Trojana karakterišu kao demona koji se plašio sunčevih zraka, pa je tako bio aktivan noću kada je obljubljivao žene u svojoj blizini. Živeo je u ostacima utvrđenja u zabačenim šumama u kojima su obitavala bića slična njemu. Kako se često prikazivao kao konjanik sa tri glave neki autori ga navode i kao modifikaciju boga Triglava.

Značaj Trojanovog grada
  • Ostaci utvrđenja i rudna nalazišta kako na mestu Trojanovog grada, tako i na celoj planini Cer i okolini, dopunjuju dosadašnja saznanja o gvozdenom i bronzanom dobu praistorije
  • Arheološka istraživanja i iskopavanja na ovom produbila su saradnju domaćih naučnika i arheologa sa stručnjacima iz celog sveta
Šta obavezno videti
Do danas su sačuvani i mogu se videti ostaci odbrambenog zida, bedemi i rov ispod njih. Arheološka istraživanja nisu još uvek u potpunosti izvedena. 

Kako doći do Trojanovog grda?
Iz Loznice je najbolje doći sopstvenim vozilom do Trojanovog grada. Najdalje se može stići do puta koji vodi ka planinarskom domu “Lipove vode” odakle je potrebno pešačiti uskim šumskim putem ka utvrđenju.
  • Automobilom: Od centra Loznice Valjevskim putem izaći na državni put 27 koji pratite do levog skretanja u Jadransku. Nastavljate pravo preko mosta na Jadranu do Cerske i kroz nju sve do državnog puta 138. Odatle je potrebno pratiti puteve 138, 137 i 323 koji vas vode do utvrđenja

Lokacija