Manastir Blagoveštenje

Stragari, Aranđelovac

Istorija manastira Blagoveštenje

Manastir Blagoveštenje se nalazi na severnim obroncima planine Rudnik, u klisuri Blagoveštenske reke. Iako se smatra da je ovaj manastir podignut krajem 14. veka, u vreme cara Lazara, njegovo prvo pisano svedočanstvo vezuje se za turska dokumenta iz 1467. godine. Ktitor ovog manastira ostao je do dana današnjeg nepoznat. Za vreme turske vladavine, manastir Blagoveštenje je bio rušen više puta, dok je tokom Velike seobe Srba 1690. godine bio napušten.

Ovaj manastir je ponovo oživeo 1791. godine, kada je stiglo studeničko bratstvo sa arhimandritom Grigorijem, koje je uredilo manastir i proširilo tadašnje objekte. Tada je dozidan pravougaoni narteks i svi unutrašnji zidovi su živopisani. Manastir Blagoveštenje je imao značajnu ulogu u srpskim ustancima - pored njega se tokom Prvog srpskog ustanka pravio barut, a 1814. godine održan je sabor srpskih prvaka, koji su poslali pismo ruskom caru da im pomogne u borbi protiv Turaka.

Izgled i karakteristike manastira
Crkva manastira Blagoveštenje predstavlja skromnu jednobrodnu građevinu sa dubokom polukružnom apsidom. Ona se danas sastoji od 3 spojene celine: naosa sa oltarskim prostorom, priprate i zvonika. Najstariji deo, naos sa oltarskim prostorom, nastao je početkom 15. veka. Oltarski prostor odeljen je od naosa ikonostasnom pregradom. Polukalota prekriva apsidu, dok poluobličasti svod prekriva naos. Krovna površina je prvobitno bila prekrivena olovnim pločama, zatim klisom, a danas je prekrivena bakarnim limom.

Za vreme vladavine Miloša Obrenovića manastir Blagoveštenje temeljno je obnovljen. Tada je podignuta velika kula zvonara na zapadnom delu crkve, obnovljeni su manastirski konaci i čitav kompleks je opasan zidom. Najranije ikone očuvane u manastiru Blagoveštenje potiču tek iz 18. veka, dok su iz sredine 19. veka ikone Sabor svetih arhanđela i Svetog arhiđakona Stefana. 

Kako doći do manastira Blagoveštenje?
  • Manastir Blagoveštenje se nalazi u neposrednoj blizini mesta Stragari. Ukoliko krenete automobilom, od srpske prestonice do ovog manastira trebaće vam malo manje od 2 sata vožnje (preko Rute 25).
  • Grad Aranđelovac je udaljen od ovog manastira tridesetak kilometara, tako da će vam do njega trebati oko 40 minuta vožnje automobilom ili taksijem (preko Rute 367). Možete pozvati jednu od besplatnih kontakt linija u Aranđelovcu i zakazati svoj prevoz: 0800 32-32-32, 0800 22-22-24 ili 0800 725-725
Dodatne informacije
Skučenu portu manastira Blagoveštenje danas okružuju noviji konaci, trpezarija, kao i pomoćni manastirski objekti. Konzervatorsko-restauratorski radovi na živopisu ovog manastira otpočeti su 1981. godine, dok su na ikonostasu otpočeti 1990. godine. 

Lokacija