Manastiri i crkve Ohrida

Ohrid, Ohrid

Manastiri i crkve Ohrida - Najbitnije informacije

Manastiri i crkve Ohrida predstavljaju najvredniji dragulj koji ovaj grad poseduje. Zbog velikog broja crkava i manastira, Ohrid je poznat i kao balkanski, ali i evropski Jerusalim. Na ovom mestu postoji čak 365 manastira i crkava koji svedoče o hrišanskoj i pravoslavnoj istoriji i kulturi ovog mesta.

Značaj manastira i crkava Ohrida
Manastiri i crkve u Ohridu imaju veliki kulturni i istorijski značaj, budući da verodostojno predstavljaju kako period u kom su nastali, tako i sva istorijska previranja i dešavanja.
 • Sveti Klimentov manastir Sveti Pantelejmon: Hram posvećen Svetom Pantelejmonu nalazi se u blizini ranohrišćanske bazilike na području Plaošnik. Na mestu ovog manastira je u XIV veku bila izgrađena nova crkva, koju su Turci vek kasnije pretvorili u džamiju. Na ovom mestu nekada se nalazila Ohridska škola, koja je bila žarište slovenske pismenosti, duhovnosti i kulture. Novija istraživanja pokazuju da je Sveti Kliment na mestu manastira obnovio i bivši manastir u obliku trikonhosa, odnosno trolisne deteline. U blizini manastira otkriveno je i 500 grobova monaha, kao i drugi nalazi poput pozlaćene odeće, krstova, ikona i raznih relikvija. 
 • Manastir Sveti Naum Ohridski: Ovaj manastir izgrađen je na visokoj steni iznad Ohridskog jezera, što pruža sjajan pogled na čitavu okolinu. Sama crkva bila je potpuno uništena sve do XIII veka, a u XVI veku je na njenim temeljima podignuta sadašnja crkva, koja je dodatno proširena. Sadašnja crkva ima oblik upisanog krsta sa kupolom, a takođe je i grobnica Svetog Nauma koja se ovde nalazi dodatno uređena. Od značajnih ostataka postoje stubovi sa graviranim glagoljskim i ćiriličnim slovima. 
 • Srednjevekovna crkva Sveti Jovan Bogoslov: Ova crkva je izgrađena i freskoživopisana u XIII veku, dok ktitor i slikari freskara još uvek nisu poznati. Freske koje su se održale do danas su teško oštećene, budući da je crkva dugi niz vekova bila konstantno rušena i napuštena. 1889. godine napravljen je novi drveni ikonostas, a originalni izgled ove crkve vraćen je nakon radova 1964. godine. 
 • Saborna crkva Svete Sofije: Saborni hram Svete Sofije jedan je od najznačajnijih u čitavom Ohridu, budući da su se ovde ustoličavali ohridski arhiepiskopi. Osim toga, u njoj je proglašeno obnavljanje Ohridske arhiepiskopije 1958. godine. Crkva je jedan od najvećih freskoživotopisnih kompleksa u čitavoj vizantijskoj umetnosti. Freske koje se ovde nalaze su od izuzetnog značaja, te zauzimaju svoje mesto u mnogim naučnim publikacijama. Crkva je posvećena Svetoj Sofiji, odnosno Premudrosti Božijoj, a izgrađena je u X veku na temeljima ranohrišćanske bazilike. Danas se crkva koristi, osim za bogosluženja, i kao koncertna dvorana i muzej. 
 • Crkva Svete Bogorodice Perivlepte: Ova crkva odlikuje se izuzetno bogatim freskoživopisom, a u narodu je poznata i pod nazivom Sveti Kliment, budući da su ovde počivale mošti sveca nakon uništavanja manastira Svetog Klimenta na Plaošniku. U trenucima kada je hram Svete Sofije pretvoren u džamiju, crkva Svete Bogorodice Perivlepte biva pretvoren u katedralni hram, odnosno u hram ohridskim arhiepiskopa. Osim prvog poglavara Makedonske pravoslavne crkve, u ovoj crkvi je ustoličeno još nekoliko poglavara. 
 • Galerija ikona: Galerija ikona nalazi se u muzejskom kompleksu crkve Presvete Bogorodice Perivlepte u Ohridu. Sama zbirka obuhvata nekoliko ikona, dok se oko 30 ikona smatra vrhunskim umetničkim delima. Ove ikone nastajale su u dugom razdoblju od 11. do 19. veka, a danas one imaju neprocenjivu vrednost, te su zbog toga izlagane i na nekoliko velikih svetskih izložbi. 
Kako doći do manastira i crkava u Ohridu?
Do bilo kog manastira i crkve moguće je doći automobilom.
 • Manastir Sveti Kliment: Potrebno je pratite ulicu Goce Delčev, a potom se uključiti u ulicu Sveti Kiril i Metodij. Potom se uključite u ulicu Kuzman Kapidan, koja će vas dovesti do parkinga ispred manastira.
 • Manastir Sveti Naum Ohridski: Budući da se manastir Sveti Naum nalazi izvan grada, do njega će biti potrebno oko pola sata vožnje uz obalu Ohridskog jezera. Iz Ohrida je potrebno pratiti put P1301, koji će vas dalje voditi ulicom Bulevar Sveti Naum Ohridski. Do kraja pratite ovaj put, koji će vas dovesti sve do parkinga kod manastira.
 • Srednjevekovna crkva Sveti Jovan Bogoslov: Ova crkva nalazi se na samoj obali Ohridskog jezera, te će put do nje biti sličan kao i manastira Svetog Klimenta. Od tog manastira potrebno je nastaviti dalje ulicom Kočo Racin, koja će vas dovesti do kraja ulice gde je potrebno da ostavite vozilo, a potom nastavite peške par minuta do crkve.
 • Saborna crkva Svete Sofije: Kao i ostale crkve i manastiri na obali, tako je i do ovde crkve potrebno pratiti ulicu Sveti Kiril i Metodij. Nakon toga, potrebno je isključiti se u ulicu Ilindenska, a potom u ulicu Kosta Abraš koja će vas dovesti skroz do crkve. 
 • Crkva Svete Bogorodice Perivlepte i Galerija ikona: Kako biste došli do ove crkve, potrebno je pratiti ulicu Sveti Kiril i Metodij i kretati se ka Klimentovom univerzitetu. U ulici Klimentov univerzitet isključite se levo, gde ćete ubrzo ugledati ovu crkvu.

Lokacija