Crkva Presvetog Trojstva - stara katolička crkva

Trg cara Lazara 2, Sombor

Istorija crkve

Crkvu Presvetog Trojstva sagradili su somborski Bunjevci 1717. godine na razvalinama starih turskih građevina. Na mestu stare crkve sagrađena je nova od 1752. do 1763. godine, u klasičnom baroknom stilu. Crkvene orgulje su izgrađene 1771. godine, dok je propovedaonica oslikana 1782. godine. Ispod crkve Presvetog Trojstva nalazi se kripta u koju su sahranjivani ugledni somborski građani rimokatoličke veroispovesti. Ova crkva je obnovljena 1939. godine.

Izgled i karakteristike crkve
Crkva Presvetog Trojstva predstavlja rimokatoličku crkvu, koja sa župnim uredom čini jedinstvenu arhitektonsku celinu. Do 1871. godine, ova crkva je služila kao franjevački samostan. Tada je prešla u nadležnost rimokatoličke župe u Somboru. U pitanju je jednobrodna građevina sa bačvastim svodom. Zapadnu fasadu crkve odlikuju 5 pilastera i 2 stuba, na čijim se kapitelima nalazi po 1 kamena skulptura anđela. Iz južne fasade se izdiže visoki zvonik, a ona je prislonjena uz zid spratne zgrade bivšeg samostana. U naosu i oltaru pojavljuju se ispusti sa višestruko profilisanim vencem, pilastrima i lizenama. Visoku oltarsku pregradu je naslikao Paul Kronoveter 1784. godine, dok su bojenje i pozlata hora, orgulja i oratorijuma povereni slikaru Antonijusu. 

Kako doći do crkve Presvetog Trojstva?
Crkva Presvetog Trojstva se nalazi na Trgu cara Lazara, u Somboru. Ukoliko putujete iz Beograda, do nje možete doći automobilom na 3 načina (prvi način je najbrži):
  • auto-putem A1/E75 i Rutom 15 - za 2 sata i 20 minuta
  • auto-putem A1/E75 
  • preko Rute 15. 
Dodatne informacije
U prostorijama župnog ureda je 1749. godine Somborcima svečano predata Povelja kojom je carica Marija Terezija uzdigla Sombor u rang slobodnih i kraljevskih gradova. Konzervatorski radovi su izvođeni u više navrata: 1963, 1967. i 1976. godine. Radovi na spoljašnjem uređenju crkve Presvetog Trojstva počeli su tokom prve decenije ovog stoleća, kada je obnovljen krov crkve, a tokom 2016. godine obnovljena je fasada crkve i crkvenog tornja.

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit