Nacionalni park Lovćen

Nacionalni park Lovćen, Cetinje

Nacionalni park Lovćen - Najbitnije informacije

Nacionalni park Lovćen je jedan od najpoznatijih na prostoru Crne Gore i izuzetno je značajan upravo zbog svojih izuzetnih prirodnih, ali i kulturno-istorijskih karakteristika. Ovaj Nacionalni park je osnovan 1952. godine. Njegova izuzetnost ogleda se i u samom položaju, jer se nalazi na spoju mediteranske i kontinentalne klime, ali i na razmeđu kopna sa jedne strane i mora sa druge strane. Nacionalni park Lovćen nalazi se na jugozapadnom delu Crne Gore, nedaleko od grada Cetinje i prostire se na oko 62.2 km kvadratna. 

Značaj Nacionalnog parka Lovćen
Upravo zbog svog neverovatnog položaja, ali u uticaja klima, na ovom prostoru razvio se bogat endemski živi svet.
 • Flora - U nacionalnom parku se nalazi oko 1300 biljnih vrsta što čini ⅓ ukupne flore na prostoru Crne Gore. Veliki broj biljnog sveta je endemičan, ali se ovde nalaze i lekovite, medonosne i aromatične biljke.
 • Fauna - Međutim, značajan je broj i endemičnih vrsta faune. Na ovom prostoru žive vuk, lisica, srna, vepar, medved, belogrudi jež ali i oko 200 vrsta ptica, 11 vrsta gmizavaca, 5 vrsta vodozemaca i još mnogobrojne vrste leptira, mrava i muva.
 • Istorijski spomenici - Takođe, na Jezerskom vrhu (1657 mi) nalazi se i čuveni mauzolej Petra II Petrovića Njegoša.
Izgled Nacionalnog parka Lovćen
Nacionalni park Lovćen koje se prostire na oko 62.2 km kvadratna, čini 5 izdvojenih zona sa posebnim režimom korišćenja i upravljanja: 
 • Rezervat šume bora munike (podnožje Štirovnika i Jezerskog vrha)
 • Rezervat šume bukve, cetinata i rijetkih lišcara (prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, Treštenickog vrha, Babnjaka i Goliša)
 • Rezervat bukove šume (Konjsko)
 • Rezervat šume bora krivulja (prostor izmedu Rupe i Blatišta na oko 1.100mnv)
 • Herpetološki rezervat (Jezero ispod Jezerskog vrha)
Šta videti u Nacionalnom parku Lovćen?
Nacionalni park Lovćen je mesto gde se čuvaju uspomene na jednog od najznačajnijih vladara Crne Gore - Njegoša. Pored prirodnih lepota, ovaj nacionalni park važan je i istorijski.
 • Mauzolej na Lovćenu - Mauzolej se nalazi na Jezerskom vrhu i napravljen je još za života Petra II Petrovića Njegoša. Po njegovoj želji, na vrhu je napravljena kapelica u kojoj je Njegoš želeo da počiva nakon smrti. Tu želju ispunio je knjaz Danilo. Nekoliko puta je ova kapela rušena i obnavljana, a nakon 1925. godine javila se želja za gradnjom monumentalnog spomenika. Mauzolej je otvoren 1974. godine, a do njega vodi 20 km puta i čak 461 stepenik. Zbog toga poseta ovom mauzoleju predstavlja svojevrsno hodočašće.
Radno vreme i cena karte Nacionalnog parka Lovćen
Nacionalni park Lovćen je otvoren 24 sata. Ulazak u Nacionalni park Lovćen se naplaćuje: 
 • Cena ulaznice iznosi 2 EUR
 • Za decu mlađu od 7 godina ulaz besplatan.
Kako doći do Nacionalnog parka Lovćen?
Do Nacionalnog parka Lovćen možete doći:
 • Automobilom - Ukoliko dolazite iz pravca Ivanove korite, vozite rutom preko Krstac prolaza, zatim na Kotor-Njeguši-Cetinje put. Iz Cetinja skrenite na Lovćenski put koji će vas odvesti do Nacionalnog parka Lovćen.
 • Autobusom - Autobusom je moguće doći samo do Cetinja, ne postoji direktna linija koja spaja centar grada sa Nacionalnim parkom Lovćen.
 • Taksi službom - Ukoliko se odlučite za taksi prevoz, on vas vozi do ulaza u nacionalni park i cena iznosi oko 20 EUR.
Dodatne informacije o parku Lovćen 
Posetiocima je omogućen pristup informacionom centru. Centar nudi uslugu vodiča koja je dostupna turistima, ali i organizovanim grupama. Takođe, turisti su u mogućnosti da dobiju kartu nacionalnog parka sa označenim pešačkim stazama. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete kontaktirati upravu Nacionalnog parka Lovćen putem mejla (nplovcen@nparkovi.me) ili pozivom na telefonski broj (+382 69 34 46 78).

Sadržaj

Tip atrakcije
 • Most
 • Muzej

Lokacija

Pošalji upit