Ristićeva palata

Nikola Vapcarov, Skoplje

Ristićeva palata - Najbitnije informacije

Ristićeva palata je monumentalna simbolična zgrada na Trgu Makedonija (Ploštad) u Skoplju. Palata se nalazi na južnoj strani reke Vardar i južnom delu Trga Makedonija. Izgrađena je 1926. po projektu arhitekte Dragutina Maslaća. 

Istorija Ristićeve palate
Ristićevu palatu je izgradio srpski farmaceut Vladislav Ristić 1926. godine. U prizemlju se nalazio poslovni prostor, dok su Ristićevi živeli na ostalim spratovima. Zasluge za arhitektonski dizajn zgrade idu Dragutinu Maslaću, dok je Dragutin Stanković zaslužan za skulptorski aspekt zgrade.

Palata je jedna od retkih velikih zgrada koje su preživele zemljotres u Skoplju 26. jula 1963., kada je skoro 70% zgrada u gradu uništeno. Palata je imala i tu čast da se u njoj još tokom izvođenja postavi prvi lift u Skoplju, koji je i danas u upotrebi. Ristićeva palata danas je kompleks poslovnih prostora.

Kako doći do Ristićeve palate?
Ristićeva palata se nalazi na samom gradskom trgu, odnosno Ploštadu. Ukoliko dolazite autom, preporučujemo vam da se parkirate u zatvorenoj garaži nedaleko od Porta Makedonija. Odatle vam je do palate potrebno svega par minuta. Cena parkinga u garaži je 30 denara prvi sat, dok se svaki naredni plaća 20 denara.

Dodatne informacije o Ristićevoj palati
Kada su ga Skopljani pitali: Gospodine Ristiću, zašto gradite takvo čudo, takvu palatu usred Skoplja?, njegov, jednim delom šaljivi, odgovor je bio: Gradim sebi spomenik!

Lokacija