Specijalni rezervat prirode „Carska bara“

Perlez, Zrenjanin

Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ leži između 3 grada: Beograda, Novog Sada i Zrenjanina, u međurečju Tise i Begeja. Ukoliko do sada niste imali priliku da posetite ovo mesto, pokupite najvažnije stvari i pravac Zrenjanin! Sigurni smo da će vam se Carska bara jako dopasti i da ćete u njoj neizmerno uživati. U nastavku možete pročitati nešto više o ovom rezervatu prirode, koji pleni svojom lepotom i sve posetioce ostavlja bez teksta!

Šta se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode Carska bara?
Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ predstavlja mozaik barsko-močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa bogatim živim svetom i staništima mnogih endemskih i reliktnih vrsta. Prirodne vrednosti ovog rezervata su visoko ocenjene zbog postojanja oko 500 biljnih vrsta, 239 vrsta ptica, 20 vrsta riba, kao i 30 vrsta sisara retkih za ovo područje. Takođe, poseban značaj imaju i ribnjačka jezera, koja se nalaze između 2 entiteta zaštićenog područja.

Izgled i karakteristike Specijalnog rezervata prirode Carska bara 
  • Carska bara je sistem vodenih ekosistema sa trakama trske i ševara, stepa i vrbaka. Na ovom prostoru se nekada protezalo bezbroj većih i manjih močvara. Danas ovaj prostor ispunjavaju bare i meandri Starog Begeja.
  • Biljni svet se može pohvaliti brojnim autohtonim vrstama. Po svojoj vrednosti se od vodenih biljaka izdvajaju: vodeni griz, vodena paprat, beli lokvanj; u livadskoj vegetaciji: vranjemil, hajdučka trava, slez, livadska žalfija; a u močvarnoj: vodoljub, barska perunika, pačja trava i druge. 
  • Značajne delove Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ zauzimaju šumske površine. U okolini kolonije čaplji i kormorana brojna stabla imaju osušene vrhove, što ih čini pogodnim za osmatračnice i uzletišta za lov ribe u jezeru ili bari. 
  • Svet faune je takođe bogat, pa se uz malo sreće ovde mogu pronaći: srna, lisica, zec, tvor, jež, zelena žaba i šareni daždevnjak. Ono što je donelo svetsku slavu ovom mestu jeste prisustvo ptičjeg sveta sa oko 240 vrsta. Neke od retkih ptica su: orao belorepan, eja močvarica, kobac, mišar, čaplja kašikara. 
  • Najranije prisustvo čoveka u ovom raju na zemlji seže čak 6000 godina u prošlost. Hunski vođa Atila je obeležio ranu istoriju kraja i za njegovo ime su vezane mnoge legende o nastanku imena Carske bare. 
Kako doći do Specijalnog rezervata prirode Carska bara?
Ovaj čarobni rezervat prirode se nalazi nedaleko od Zrenjanina. Kada budete stigli u ovaj grad, do Carske bare možete doći automobilom preko Rute 13, trebaće vam oko pola sata vožnje. Ukoliko želite da se opustite i uživate u putovanju, možete pozvati i neko od zrenjaninskih taksi vozila. Preporučujemo: Eko taksi: 023 525-525 ili Zeleni halo taksi: 023 588-888.

Cena ulaznice u Carsku baru
  • Sve odrasle osobe će ulaz u Specijalni rezervat prirode Carska bara platiti 200 dinara (cena karte za decu je 150 dinara). 
  • Ukoliko odlučite da se vozite brodom, ovo zadovoljstvo će vas koštati 300 dinara, dok će deca, i u ovom slučaju, imati mali popust, pa će za njih karta biti 250 dinara. 
Dodatne informacije
Kada budete posećivali Specijalni rezervat prirode Carska bara, biće vam dostupno više turističkih ponuda, pa vi izaberite onu koja vam najviše odgovara. Tu su: celodnevne posete, višečasovni izleti brodom, vožnja biciklom na nasipu, šetnje stazama duž celog kraja, kao i letovi motornim zmajem i lakim avionom. Po rezervacijama se organizuju stručne i edukativne ture za đake i studente.

Na određenim lokacijama postoje i posebni programi posmatranja ptica/divljači sa vidikovca i osmatračnica. Svim turistima će od objekata u ovom rezervatu biti na raspolaganju: Prirodnjačka kuća, turistički brod, vidikovac na Carskoj bari, staza zdravlja i izletište sa informativnim tablama, igralište, kao i učionica u prirodi. Ukoliko vas još nešto zanima, ostale informacije možete dobiti na broj telefona: 023/884-025.

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit