Manastir Sveti Jovan Bogoslov

Poganovo, Pirot

Manastir Sveti Jovan Bogoslov - najbitnije informacije

Manastir Svetog Jovana Bogoslova se nalazi na levoj obali reke Jerme. Ovaj pravoslavni manastir udaljen je od Pirota 25 kilometara i predstavlja zadužbinu vlastelina Konstantina Dejanovića, s kraja 14. veka. Crkva ovog manastira oslikana je jedan vek kasnije, a o tome svedoči natpis iznad ulaza, na kom možete videti da su radovi završeni 1499. godine. Posebnu zanimljivost manastira Poganovo predstavlja galerija fresaka površine oko 360 m2, koja se ubraja u najviša slikarska ostvarenja na ovim prostorima. Manastir Svetog Jovana Bogoslova se jedno vreme nalazio u sastavu Bugarske (od 1879. do 1920. godine).

Izgled i karakteristike manastira Svetog Jovana Bogoslova
O prošlosti ovog manastira svedoče 3 okrugla kamena sa natpisima, koja su uzidana na zapadnoj strani hrama. Na njima su uklesana sledeća imena: Jovan Bogoslov (patron), gospodin Konstantin i gospođa Jelena. Temelj manastirske crkve građen je od neistesanog kamena, koji je učvršćen velikom količinom maltera. Zidovi su urađeni od obrađenih blokova, sige, sa veoma sitnim reljefom, dok je krov do perioda restauriranja bio pokriven ćeramidom, a nakon konzervacionih radova običnim limom.

Manastir Svetog Jovana Bogoslova ima odlike moravske arhitekture. Crkva poseduje jednobrodni naos i kupolu i sagrađena je po šemi razvijenog krsta. Oko samog manastira možete videti nekoliko ekonomskih zgrada, koje su izgrađene u orijentalnom stilu i savršeno se uklapaju u ceo ambijent i kompleks manastira. Velika obnova manastira Svetog Jovana Bogoslova izvršena je 1876. godine, dok su konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni između 1966. i 1974. godine na crkvi i konaku.

Kako doći do manastira?
  • Ukoliko krenete automobilom iz Beograda, do manastira Svetog Jovana Bogoslova možete stići za 3 i po sata (auto-putem A1/E75).
  • Centar Pirota je od ovog manastira udaljen dvadesetak kilometara, tako da vam savetujemo da ovu udaljenost pređete taksijem. Biće vam na raspolaganju sledeći prevoznici: Fox Taxi (010/ 321 111), Fleš Taxi (010/ 234 61 08) i Blu Taxi (010/ 318 222).
Dodatne informacije
Manastir Svetog Jovana Bogoslova poznat je po tome što je u njemu čuvаnа jednа od nаjlepših ikonа (takozvana dvostrukа ikonа) s krаjа 15. vekа - poklon cаrice Jelene, nа kojoj su s jedne strаne likovi Bogorodice i Jovаnа Bogoslovа, а sа druge čudo u Lаtonskom mаnаstiru. Danas se ova ikona, sa još nekim drаgocenostimа iz mаnаstirа, nаlаzi u zbirci kripte crkve Svetog Aleksаndrа Nevskog u Sofiji. Manastir Svetog Jovana Bogoslova je već 15 godina domаćin „Međunаrodne likovne kolonije Pogаnovski mаnаstir“. 

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit