Istorija Altun-alem džamije

Altun-alem džamija je izgrađena u prvoj polovini 16. veka od strane osmanlijskog neimara Muslihudina Abdulganija, koji je tvorac mnogih građevina na Balkanu. Pretpostavlja se da je ovaj neimar bio jako bogat, čim je izgradio toliki broj objekata. Samo u Novom Pazaru izgradio je: Altun-alem džamiju, mekteb na tlu džamijskog kompleksa, 3 kuće za boravak imama, han, 6 dućana pored hamama, 7 mlinova pored mosta i mnoge druge građevine. Međutim, ovaj graditelj bio je i vrlo obrazovan, što potvrđuje njegovo zvanje Mevlana - Mevlana Muslihudin Efendija, zvanje koje su imali samo istaknuti islamski učenjaci i filozofi. Tačna godina izgradnje Altun-alem džamije je nepoznata. Pretpostavlja se da je nastala u periodu između 1516. i 1528. godine.

Izgled i karakteristike Altun-alem džamije
U spisima osmanlijskog putopisca Evlija Čelebija i austrijskog diplomate Teodora Ipena možete pročitati opis ove građevine kao najzanimljivije džamije Novog Pazara. Altun-alem džamija predstavlja jednoprostornu kupolnu građevinu sa dvotravejnim tremom, koji je natkriven dvema kupolama. Džamijski kompleks je opasan visokim zidom od ćerpiča, a sastoji se od džamije kao centralne građevine, mekteba (škole), nadstrešnice sa ulazom i klupama, kao i oko 50 nišana. Ovakav tip džamije nije karakterističan za ove krajeve. Glavni deo Altun-alem džamije zidan je lomljenim kamenom sa redovima opeke, dok su kupole i lukovi od tanke opeke. Uz džamiju, Muslihudin Abdulgani je izgradio „mesto da se u njemu podučava Kuran i da se uče mala deca“, kako je zapisano u dokumentima. U pitanju je mekteb odnosno škola, značajan po tome što je jedan od 2 najstarija mekteba nekadašnjeg Bosanskog pašaluka.

Kako doći do džamije?
Altun-alem džamija se nalazi u samom centru Novog Pazara. Do ovog grada možete doći:
  • automobilom - ukoliko krenete iz Beograda putovaćete automobilom 3 sata i 45 minuta do ove džamije (auto-putem A2 i Rutom 22).
  • autobusom - do grada je relativno lako doći i autobusom, jer je ovim tipom prevoza povezan sa Beogradom, Kragujevcem, Kraljevom i Sarajevom.
Dodatne informacije
Altun-alem džamija se opisuje kao izuzetno građevinsko delo u mnogim istorijskim spisima. Građevine ovog tipa možete pronaći još jedino u Istanbulu, Jedrenu ili Bursi. Značajno je i poređenje ove džamije sa Taš hanom (Kamenim hanom) u Skoplju. 

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit