Fetislam - Osnovne informacije

Fetislam je tvrđava koja se nalazi u blizini Kladova, a koja je izgrađena za vreme vladavine Osmanskog carstva na pordučju današnje Srbije. Podignuta je kao vojna baza za dalja osmanska osvajanja prema Mađarskoj. 

Istorija tvrđave
Utvrđenje je podignuto 1524. godine po naređenju Sulejmana Veličanstvenog. Sačinjeno je od dve fortifikacije, koje se nazivaju Mala tvrđava i Velika tvrđava. A ime čitavog utvrđenja, Fetislam, potiče od turske reči koja nosi značenje branilac vere ili pobeda islama. Mala tvrđava je bila prva sagrađena, u XVI veku. Nakon što su je hajduci u jednom napadu razorili, bila je napuštena neko vreme. Međutim, tokom XVIII veka je izgrađeno dodatno utvrđenje, poznato kao Velika tvrđava. Tokom XIX veka, za vreme srpsko-turskih borbi, je ovaj kompleks bio predmet osvajanja, pa je tako padao pod vlast naizmenično Srba i Turaka. Konačno je 1876. godine oslobođen od turske vlasti. Za Srbe, ova tvrđava se nazivala Svetislav.

Fetislam danas
Čitav kompleks se prostire na 14 hektara. Velika tvrđava se sastoji iz šest bastiona povezanih bedemima, prolazima i pokretnim mostovima koji prelaze preko vodenog rova koje ga okružuje. Naknadno su, tokom XIX veka postavljene table sa natpisima koji veličaju tadašnjeg sultana, Mahmuta II. U unutrašnjosti se nalaze i dodatne građevine, kao što su magacin, džamija, hamam, i druge. Mala tvrđava se nalazi bliže obali reke. Sačuvani su do današnjeg dana ostaci bedema i tri kapije, kao i kuća, ulica, oružarnice i drugih zgrada. 

Šta obavezno videti na lokalitetu
Neki od bitnijih o bolje sačuvanih objekata koji se nalaze na lokalitetu su:
  • Glavna kapija
  • Amfiteatar
  • Sulejman-hanova džamija
  • Bastioni
Kako doći do tvrđave
Tvrđava se nalazi u blizini Kladova, uz obalu Dunava. Do nje možete doći: 
  • Peške: iz centra Kladova možete stići do tvrđave za 20 minuta, polazeći od Ulice 22. septembra, rutom 35.
  • Automobil: iz Beograda se stiže za 3 i po sata, kroz Požarevac, Golubac, Donji Milanovac i Tekiju.
  • Taksi: Taksi udruženja u Kladovu: Taxi Rile 063 1742818; Taxi Potrčko 063 8029523; Taxi Vladuš 063 / 84 31 833

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit