Trajanov most

Kostol, Kladovo

Trajanov most - Osnovne informacije

Rimski car Trajan je 105. godine otvorio most koji je prelazio preko Dunava, a koji je narednih 1000. godina ordžao titulu najdužeg mosta koji je do tada izgrađen. Ovaj most više ne spaja srpsku i rumunsku obalu, ali njegovi ostaci i dalje počivaju u blizini sela Kostol kod Kladova.

Istorija mosta
Most je imao ulogu da spoji Gornju Meziju i Dakiju za vreme Rimskog carstva. Njegova dužina je bila 1.095 metara, i igrao je bitnu ulogu u Drugom pohodu cara Trajana na Dakiju. Odabrao je upravo ovo mesto za izgradnju mosta, jer je na tom području Dunav bio plitak i miran, pa je imao pogodne uslove da održi most dugi niz godina. A sam most je projektovao najcenjeniji arhitekta toga doba, Adolodor iz Damaska. Nažalost, Trajanov most je srušen u III veku, po naređenju rimskog cara Aurelijana, prilikom povlačenja usled napada varvarskih plemena.

Izgled mosta
Most je podignut u jako kratkoom vremenskom periodu za to doba, od 103. do 105. godine. Sagrađen je od kamena, sa dvadest stubova u vodi, koji su mogli da se vide još 1856. godine, kada je nivo Dunava bio jako nizak. Izdizali su se preko 40 metara u visinu, sa razmakom od oko 50 metara. Ostaci početnih stubova i dalje mogu da se vide na obali reke. Na oba kraja mosta nalazile su se rimske kastre, odnosno vojna utvrđenja, koja su zagrađena oko ulaza na most, tako da se nije moglo preći, a da se kroz njih ne prođe. Takođe, na obe strane mosta, na ulazima, su otkrivene dve bronzane statue cara Trajana, od kojih se jedna čuva u Narodnom muzeju, a verodostojna replika od bronze se nalazi u Kostolcu. Na osnovu arheoloških istraživanja koja su sprovedena, kao i snimanja, danas sa sigurnoću znamo kako je most izgledao, pa postoje crteži i skice koji ilustruju ovu građevinu.

Značaj Trajanovog mosta
U periodu u kom je sagrađen, most je zaista predstavljao svojevrsno čudo gradnje, jer je sagrađen u jako kratkom vremenskom razdoblju. Nakon pohoda na Dakiju, most je spajao dve obale, a preko reke su se prenosile eksploatisane rude koje su iskopavane na području današnje Rumunije. Pa su se tako velika ulaganja u izgradnju mosta višestruko isplatila, proširivanjem teritorije koja je mogla da se eksploatiše, ali i odbranom od napada varvara.

Kako doći do mosta
Most se nalazi u okolini sela Kostol, kod Kladova, a do njega možete doći:
  • Automobilom: iz Beograda se stiže za 3 i po sata, kroz Požarevac, Golubac, Donji Milanovac i Tekiju. Od Kladova se stiže za desetaak minuta, rutom 167.
  • Taksi prevozom: preporučujemo da pozovete sledeća taksi udruženja u Kladovu: Taxi Rile 063 1742818; Taxi Potrčko 063 8029523; Taxi Vladuš 063 / 84 31 833.

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit