Petnička pećina

Klinci, Valjevo

Petnička pećina - Najvažnije informacije 

Petnička pećina je spomenik prirode koji se nalazi na 300 metara od istraživačke stanice u Petnici i pripada teritoriji grada Valjeva. Istraživanja na ovom lokalitetu su obavili Josif Pančić i Jovan Cvijić tokom 19. veka. Nakon arheološko-antropoloških istraživanja unutar pećine i u njenoj okolini pronađeni su ostaci i najstariji dokazi o životu u zapadnoj Srbiji. Tokom 1969. godine je potvrđeno da su lokaliteti koji se nalaze ispred ulaza u Petničku pećinu prva kompletna neolitska staništa na teritoriji Jugoslavije. Starost je procenjena na 6.000 godina. Neki delovi pećine još uvek nisu u potpunosti istraženi. Polaznici arheologije u istraživačkoj stanici Petnica često se vraćaju ovom lokalitetu.

Karakteristike Petničke pećine
Brojni hodnici i kanali dužine 580 metara podeljeni su na Gornju i Donju pećinu. Ponornica Banja izvire iz Donje pećine čiji se ulaz nalazi na 178 metara visine i ima delimično trouglast oblik. U okviru Gornje pećine, koja je po površini veća i čiji se ulaz nalazi na 199 metara visine, nalazi se velika odaja (Koncertna dvorana) koja ima prigušen izvor prirodne svetlosti sa tavanice na kojoj se nalaze dva otvora. Ulaz u ovaj deo pećine je zatvoren metalnim vratima. Donju pećinu i  Koncertnu dvoranu spaja kosi hodnik koji je izgrađen poput stepeništa.

Šta možete videti
Smatra se da su uslovi bili povoljni za ljudski i specifičan životinjski i biljni život koji se u ovim predelima nalazio. Unutar pećine otkriveni su:
  • Ognjište sa kostima životinja 
  • Delovi vojničke opreme koja je pripadala Rimljanima
  • Veliki broj keramičkih posuda za jelo kojima se služio neolitski narod
Kako doći do Petničke pećine?
Zbog prirode lokacije najbolje je do neposredne blizine pećine gde se nalazi parking doći sopstvenim vozilom u čemu će vam pomoći signalizacija na putu.
  • Automobilom: od Valjeva je moguće pratiti nekoliko ruta koje kreću iz ulice Vladike Nikolaja, možete voziti do Uzun Mirkove i kroz Mirka Obradovića i Norveških interniraca sve do skretanja na put 176 odakle pratite put dalje do destinacije; putanju možete preseći kroz ulicu Suvoborska 
Dodatne informacije 
  • Po projektu dr Radovana Lazarevića pećina je 1990. godine uređena za turističke posete, ali je iste godine obezbeđeno spoljašnje osvetljenje ukradeno i ulaze u pećinu je sakrilo visoko rastinje.
  • U neposrednoj blizini pećine podignuta je fabrika vode čiji su vlasnici preuzeli brigu o delu pećine; prilazi i ulazi su 2003. očišćeni, vodenica ispred ulaza je restaurirana i u okviru Donje pećine je otvoren restoran koji je zatvoren nakon raspada preduzeća
  • Svi dosadašnji pokušaji da se od ovog lokaliteta napravi turistička atrakcija su propali, pa su zbog toga posete ograničene i retke.  

Sadržaj

Tip atrakcije
  • Most
  • Muzej

Lokacija

Pošalji upit