Verifikacija lične karte

Zašto je neophodno uneti fotografije Lične karte? 

Lična karta jedini je relevantan dokument kojim možete potvrditi svoj identitet. Ovom praksom sprečavamo pravljenje lažnih naloga, odnosno osiguravamo bezbednu saradnju vlasnika i platforme značajnim smanjivanjem šanse da dođe do malverzacija. 

Ko ima pristup mojim podacima? 

Podaci sa lične karte biće dostupni samo agentu koji se bavi odobravanjem smeštajnih jedinica. Agent će uporediti podatke sa fotografija sa unetim ličnim podacima i nakon potvrde da se informacije slažu, ove fotografije biće dostupne za pregled samo vama.  

Kako uneti fotografije lične karte? 

Da biste došli do polja za unošenje fotografija lične karte potrebno je pratite ove korake: 

  1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
  2. U gornjem levom uglu stranice kliknite na Podešavanje naloga
  3. Kliknite na NALOG
  4. Listajte stranicu do dela Lična karta  
  5. Kliknite na Dodaj
  6. Fotografišite prednju i zadnju stranu lične karte
  7. Kliknite na kvadrat ispod Dodaj prednju stranu ili u njega sa vašeg uređaja prevucite fotografiju prednje strane lične karte
  8. Kliknite na kvadrat ispod Dodaj zadnju stranu ili u njega sa vašeg uređaja prevucite fotografiju zadnje strane lične karte 
Ako smeštaj izdajete kao pravno lice, umesto lične karte dodajte rešenje o osnivanju firme izdato od strane odgovarajućeg registra u zavisnosti od zemlje u kojoj je pravno lice registrovano. 
Fotografije koje ste uneli automatski će biti sačuvane.  

 

Video uputstvo kako verifikovati Ličnu Kartu