Otkazivanje rezervacija

Otkazivanje rezervacije od strane Gosta  

Da bi gost mogao da otkaže rezervaciju potrebno je da o otkazivanju rezervacije obavesti platformu pisanim putem ili pozivom. Agenti rezervacije će dalje o otkazivanju rezervacije obavestiti vlasnika smeštajne jedinice.

Finansijske obaveze koje u tom slučaju moraju biti izmirene su: 

  1. Avans - Ako je reč o rezervaciji za koju je uplaćen avans, potencijalni povraćaj tog novca zavisiće od polise otkazivanja koju je vlasnik postavio kao važeću za svoju smeštajnu jedinicu. O uslovima ove polise svi potencijalni gosti biće unapred obavešteni.
  2. Provizija - Ukoliko vlasnik smeštajne jedinice zadrži avans, dužan je da isplati proviziju platformi u visini na koju se obavezao ugovorom, kao da je rezervacija realizovana. 
Kao osnovica za obračun iznosa provizije se uzima uplaćeni avans. 
Ukoliko gost direktno kontaktira vlasnika da otkaže rezervaciju, vlasnik je dužan da o tome obavesti platformu na mejl adresu booking@bookaweb.com

Gost je otkazao rezervaciju bez avansa

Vlasnik dobija obaveštenje od Bookaweb-a putem mejla da je rezervacija otkazana, datumi u kalendaru biće otvoreni za nove rezervacije. U ovom slučaju vlasnik nema potrebu da ukloni zauzeće. 

Gost je otkazao rezervaciju sa avansom

Ovde imamo dve situacije u zavisnosti od dogovora vlasnika i Bookaweb-a avans može biti vraćen gostu ili ne. 
Gost je otkazao ali se avans ne vraća
Ukoliko je gost izvršio uplatu avansa a zatim otkazao rezervaciju, vlasnik nije u obavezi da vrati gostu avans o čemu će Bookaweb obavestiti vlasnika putem mejla. Gost je otkazao rezervaciju ali se vraća avans
Ukoliko je vlasnik u dogovoru sa Bookaweb platformom odlučio da vrati gostu avans Bookaweb će o tome obavestiti vlasnika i gosta kako bi se dogovorili oko povraćaja avansa gostu. 

Otkazivanje rezervacije od strane Vlasnika 

Vlasnik smeštajne jedinice može otkazati rezervaciju samo iz opravdanih razloga. U tom slučaju dužan je da platformu kontaktira pisanim putem na email adresu booking@bookaweb.com, gde će detaljno navesti razlog otkazivanja rezervacije i dostaviti dokaze (video snimak, fotografija). Ukoliko Bookaweb platforma prihvati otkazivanje dalje će obavestiti gosta o novonastaloj situaciji. Dok će vlasniku stići mejl da je uspešno otkazao rezervaciju. Neki od primera opravdanih razloga otkaza rezervacije:

  • Gosti su maloletni ili ne poseduju identifikacioni dokument 
  • Gost odbija da plati boravak ili nema dovoljno novca 
  • Broj gostiju prilikom ulaska u smeštaj je veći od broja gostiju navedenih u rezervaciji
  • Broj gostiju prilikom ulaska u smeštaj je veći od kapaciteta smeštaja
  • Havarije u smeštaju (poplave, nestanak električne energije i drugo)
Vlasnik smeštajne jedinice nije u mogućnosti da otkaže rezervaciju za koju se čeka uplata avansa.
Ukoliko Bookaweb ne odobri reklamaciju vlasnika rezervacija će se smatrati kao realizovana i biće naplaćen iznos provizije na koji se vlasnik obavezao ugovorom.

Mejl kojim Bookaweb obaveštava vlasnika