Odobravanje Smeštaja

Kako funkcioniše Odobravanje Smeštaja 

Da bi smeštaj bio vidljiv na sajtu potrebno je da prođe kroz proces odobravanja. U okviru ovog procesa Bookaweb agenti proveravaju da li su unete sve neophodne informacije i tačnost datih informacija o vlasniku i smeštaju. 

Smeštaj tokom procesa odobravanja ima sledeće statuse koje vlasnik vidi u panelu u sekciji  apartmani :
 • Na proveri - Vlasnik je uspešno dodao smeštaj i čeka se ručna provera od strane Bookaweb-a
 • Nije odobren - Vlasnik je dobio na svoju mejl adresu spisak grešaka koje treba da popravi i greške može da vidi u svom panelu
 • Aktivan -  Apartman je vidljiv na sajtu i gosti mogu da ga rezervišu

Provera smeštajne jedinice

Kada vlasnik unese informacije o smeštaju kroz panel on će biti pregledan ručno od strane Bookaweb agenata u roku od 48h od unošenja. Vlasnik dobija informaciju putem mejla da je uspešno uneo smeštajnu jedinicu i da je ona na proveri.

Status smeštaja u vlasnikom panelu je sada "Na proveri


Ukoliko je sve uneto po pravilima smeštaj će biti odobren i vlasnik će o odobravanju biti obavešten putem email-a.  Ukoliko postoje greške u unetim informacijama ili neke informacije nedostaju agent šalje greške koje treba ispraviti na email adresu i uputstvo o ispravljanju putem SMS-a ili Viber-a. 

Vlasnik ima rok od 48h da proveri greške, ispravi ih i pošalje na ponovnu proveru. Ukoliko to ne uradi, agenti će ga kontaktirati.

Ako nakon mesec dana od poziva greške ne budu ispravljene, smeštaj će biti obrisan iz sistema i morate ga ponovo uneti.

Nakon ispravljanja grešaka smeštaj će biti ponovo pregledan. Ako je sve dobro ispravljeno smeštaj će biti odobren. U suprotnom, ponovo se šalju greške. 

Potrebne informacije o vlasniku 

Informacije o vlasniku koje moraju biti unete i tačne: 

 1. Verifikovana email adresa
 2. Kontakt telefon
 3. Fotografija prednje i zadnje strane lične karte
 4. Popunjeni podaci o plaćanju ukoliko vlasnik želi da naplaćuje avans 
Kako da unesete sve ove informacije saznajte u vodiču:  Korisnički Nalog.

Potrebne informacije o smeštajnoj jedinici  

Informacije o smeštaju koje moraju biti unete i tačne: 

 1. Naziv smeštaja
 2. Lokacija smeštaja
 3. Cenovnik smeštaja
 4. Pravila rezervacije smeštaja
 5. Saglasnost sa Uslovima za izdavanje smeštaja 
Kako da unesete sve ove informacije saznajte u vodiču:  Unošenje Smeštaja.

Ispravljanje Grešaka 

Nakon što agenti pregledaju vaš smeštaj na email kojim ste se registrovali stići će email sa greškama koje treba popraviti.

Status smeštaja u vlasnikovom panelu je sada "Nije odobren" i vlasnik treba da popravi greške.

Da ispravite greške i pošaljete ih na ponovnu proveru: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani
 3. Kliknite na naziv apartmana čije informacije treba da ispravite 
 4. U navigaciji ispod naziva apartmana kliknite na korak u kom treba da unesete izmene 
 5. Unesite i sačuvajte potrebne izmene 
 6. Kliknite na POŠALJI NA PROVERU 

Ako nakon ispravljanja grešaka ne kliknete na POŠALJI NA PROVERU agenti neće znati da su greške ispravljene.
Agenti će sve unete izmene pregledati u što kraćem roku i o daljim koracima vas obavestiti putem email-a ili SMS-a.

Video uputstvo za Ispravljanje Grešaka: 


Smeštaj je odobren


Kada nakon provere smeštajne jedinice od strane agenata Bookaweb-a ona bude odobrena, na vašu mejl adresu će stići potvrda da je smeštaj vidljiv na sajtu. 

Status u panelu kada je smeštaj odoboren sada je aktivan i gosti mogu rezervisati smeštaj. 

 

Ugovor o Saradnji

Nakon odobravanja smeštaja na vašu email adresu stići će automatski generisan Ugovor o Saradnji. Važeći je od trenutka slanja email-a.

Ugovor o Saradnji sadrži:

 • Podatke o Bookaweb-u
 • Lične podatke kojima ste se registrovali
 • Naziv smeštaja
 • Ugovorenu Proviziju
 • Datum stupanja na snagu i trajanje

Ugovoru možete pristupiti u bilo kom trenutku u vašem korisničkom panelu: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani
 3. Kliknite na 3 tačkice ispod Ugovor pored naziva smeštaja 
 4. Kliknite na Preuzmi Ugovor 

Napomene 

Nakon što odobre apartman agenti će ponovo detaljno pregledati vaš smeštaj. Na vašu email adresu 15 minuta nakon slanja Ugovora o Saradnji stići će email sa napomenama od agenata. Na osnovu napomena možete dopuniti informacije o smeštaju kako biste došli do većeg broja gostiju. 

Napomene koje su poslate na email su samo preporuka. Niste u obavezi da ih unesete i uvažite.