Formiranje Cene

Cenu smeštaja određuje vlasnik kroz svoj korisnički panel

Za svaku smeštajnu jedinicu može se definisati:

Kako se Formira Cena?

Prilikom računanja cene, Bookaweb uzima u obzir cene koje ste postavili u svom korisničkom panelu i to na sledeći način:

  1. Gleda se prvo Osnovna ili Vikend Cena (Petak i Subotu) ili Cenu po danu ako je postavljena
  2. Na tu cenu se dodaju dodatne naplate: Cena za dodatnog gosta + Parking 
  3. Zatim se proverava da li postoji Specijalno pravilo i ako postoji to pravilo se primeni
  4. Na taj iznos se mogu primeniti popusti: Nedeljni (za rezervacije od 7 ili više dana) ili Mesečni (za rezervacije od 29 ili više dana) 

Kako Pregledati Formiranu Cenu i Zaradu 

  1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
  2. U navigaciji kliknite na Apartmani
  3. Kliknite na kalendar ikonicu 🗓️ pored naziva smeštajne jedinice čije cene želite da pregledate
  4. Na kalendaru obeležite period za koji želite da vidite vašu zaradu i iznos koji vam Gost plaća
  5. U meniju sa desne strane kliknite na Pregled cene i zarade 
  6. U prozoru koji se otvoriti podesite: Broj gostiju i opcije Parkinga ukoliko ga posedujete
Pregled cene na Bookawebu
Kako pogledati formiranu cenu

Primeri Formiranja Cena

U nastavku predstavljamo vam detaljane primere formiranja Cena. Na ovim primerima možete videti koliko vi zarađujete, i kako se formira cena koju Gost plaća. 

Primer 1: Osnovna cena, Vikend cena, dodatni gost i Parking 

Ako imate sledeće podešavanja za vašu smeštajnu jedinicu:  
Osnovna cena
: 100€
Vikenda cena: 150€
Parking: 10€ po danu
Maksimalan broj gostiju: 4
Naplata po dodatnom gostu: Kada broj gostiju premaši 2, cena po dodatnom gostu je 5€

Primer podešene cene u kalendaru

Primer Rezervacije:
Ulazak: 11. Decembar
Izlazak: 16. Decembar
Br Gostiju: 4
Br Noćenja: 5
Parking: sa parkingom

Period rezervacije: ulazak 11 Dec - izlazak 16 Dec, 5 noćenja

Prvo se obračuna Vaša zarada koja je u ovom slučaju zbir: (Osnovne cene ili Vikend cene) + Dodatni Gost + Parking.
Vaša zarada = 650€ (550€ osnovna cena + 50€ dodatni gost + 50€ parking)

na Vašu zaradu se dodaje Provizija i PDV kako bi dobili ukupnu cenu rezervacije.
Ukupna cena rezervacije = 759.35€.

Procitajte kako se računa ukupna cena, provizija i pdv.

Provizija koju plaćate Bookaweb-u se obračunava od `Ukupne cene rezervacije`.
Provizija = 12% od 759.35€ = 91.12€

PDV iznosi 20% od Provizije
PDV = 20% od 91.12€ = 18.22€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb-u je Provizija + PDV
91.12€ + 18.22€ = 109.34€

Primer 2: Cena po Danu

Ako imate sledeće podešavanja za vašu smeštajnu jedinicu:  
Osnovna cena: 100€
Vikenda cena: 150€
Parking: 10€ po danu
Maksimalan broj gostiju: 4
Naplata po dodatnom gostu: Kada broj gostiju premaši 2, cena po dodatnom gostu je 5€
Cena po danu: 13. Dec i 14. Dec po 200€

Primer podešene cene u kalendaru

Primer Rezervacije:
Ulazak: 11. Decembar
Izlazak: 16. Decembar
Br Gostiju: 4
Br Noćenja: 5
Parking: sa parkingom

Period rezervacije: ulazak 11 Dec - izlazak 16 Dec, 5 noćenja


Prvo se obračuna Vaša zarada koja je u ovom slučaju zbir: (Osnovne cene ili Vikend Cene ili Cene po danu)  + Dodatni Gost + Parking.
U ovom slučaju Cena po danu je zamenila cenu za 13. i 14. Decembar
Vaša zarada = 850€ (750€ osnovna cena + 50€ dodatni gost + 50€ parking)

na Vašu zaradu se dodaje Provizija i PDV kako bi dobili ukupnu cenu rezervacije.
Ukupna cena rezervacije = 992.99€.

Procitajte kako se računa ukupna cena, provizija i pdv.

Provizija koju plaćate Bookaweb-u se obračunava od `Ukupne cene rezervacije`.
Provizija = 12% od 992.99€ = 119.16€

PDV iznosi 20% od Provizije
PDV = 20% od 119.16€ = 23.83€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb-u je Provizija + PDV
119.16€ + 23.83€ = 142.99€

Primer 3: Specijalno Pravilo

Ako imate sledeće podešavanja za vašu smeštajnu jedinicu:  
Osnovna cena: 100€
Vikenda cena: 150€
Parking: 10€ po danu
Maksimalan broj gostiju: 4
Naplata po dodatnom gostu: Kada broj gostiju premaši 2, cena po dodatnom gostu je 5€
Specijalno pravilo: sniženje 30% za 13. i 14. Decembar

Primer podešene cene u kalendaru

Primer Rezervacije:
Ulazak: 11. Decembar
Izlazak: 16. Decembar
Br Gostiju: 4
Br Noćenja: 5
Parking: sa parkingom

Period rezervacije: ulazak 11 Dec - izlazak 16 Dec, 5 noćenja

 


Prvo se obračuna Vaša zarada koja je u ovom slučaju zbir: (Osnovne cene ili Vikend Cene sa primenjenim Specijalnim Pravilima)  + Dodatni Gost + Parking.
U ovom slučaju Specijalno pravilo -30% se primenilo na cenu za 13. i 14. Decembar
Vaša zarada = 578€ (490€ osnovna cena + 44€ dodatni gost + 44€ parking)

na Vašu zaradu se dodaje Provizija i PDV kako bi dobili ukupnu cenu rezervacije.
Ukupna cena rezervacije = 675.23€.

Procitajte kako se računa ukupna cena, provizija i pdv.

Provizija koju plaćate Bookaweb-u se obračunava od `Ukupne cene rezervacije`.
Provizija = 12% od 675.23€ = 81.03€

PDV iznosi 20% od Provizije
PDV = 20% od 81.03€ = 16.21€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb-u je Provizija + PDV
81.03€ + 16.21€ = 97.24€

Primer 4: Nedeljnji Popust

Ako imate sledeće podešavanja za vašu smeštajnu jedinicu:  
Osnovna cena: 100€
Vikenda cena: 150€
Parking: 10€ po danu
Maksimalan broj gostiju: 4
Naplata po dodatnom gostu: Kada broj gostiju premaši 2, cena po dodatnom gostu je 5€
Nedeljni popust: 10%

Primer podešene cene u kalendaru

Primer Rezervacije:
Ulazak: 11. Decembar
Izlazak: 18. Decembar
Br Gostiju: 4
Br Noćenja: 7
Parking: sa parkingom

Period rezervacije: ulazak 11 Dec - izlazak 18 Dec, 7 noćenja

Prvo se obračuna Vaša zarada koja je u ovom slučaju zbir: (Osnovne cene ili Vikend Cene)  + Dodatni Gost + Parking.
Vaša zarada bez popusta = 940€ (800€ osnovna cena + 70€ dodatni gost + 70€ parking)

Zatim se obračuna nedeljni popustu iznosu od 10%
Nedeljni Popust =  10% od 940€  = 94€

Zatim se Nedeljni popust oduzme od Vaše zarade.
Vaša zarada sa popustom = 940€ - 94€ = 846€

na Vašu zaradu se dodaje Provizija i PDV kako bi dobili ukupnu cenu rezervacije.
Ukupna cena rezervacije = 988.32€.

Procitajte kako se računa ukupna cena, provizija i pdv.

Provizija koju plaćate Bookaweb-u se obračunava od `Ukupne cene rezervacije`.
Provizija = 12% od 988.32€ = 118.6€

PDV iznosi 20% od Provizije
PDV = 20% od 118.6€ = 23.72€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb-u je Provizija + PDV
118.6€ + 23.72€ = 142.32€

Primer 5: Cena po danu + Specijalno pravilo + Nedeljni popust

Ako imate sledeće podešavanja za vašu smeštajnu jedinicu:  
Osnovna cena
: 100€
Vikend cena
: 150€
Parking: 10€ po danu
Maksimalan broj gostiju: 4
Naplata po dodatnom gostu: Kada broj gostiju premaši 2, cena po dodatnom gostu je 5€
Cena po Danu: 13. Dec i 14. Dec po 200€
Sedmični Popust: 10%
Specijalno pravilo: povećanje cene 30% za 16. i 17. Decembar

Primer podešene cene u kalendaru

Primer Rezervacije:
Ulazak: 11. Decembar
Izlazak: 18. Decembar
Br Gostiju: 4
Br Noćenja: 7
Parking: sa parkingom

Period rezervacije: ulazak 11 Dec - izlazak 18 Dec, 7 noćenja


Prvo se obračuna Vaša zarada koja je u ovom slučaju zbir: (Osnovne cene ili Vikend Cene sa primenjenim Specijalnim Pravilima ili Cene po danu)  + Dodatni Gost + Parking.
U ovom slučaju Cena po danu je zamenila cenu za 13. i 14. Decembar, a specijalno pravilo +30% je primenjeno na 16. i 17.Decembar
Vaša zarada bez popusta = 1227€ (1075€ osnovna cena + 76€ dodatni gost + 76€ parking)

Zatim se obračuna nedeljni popustu iznosu od 10%
Nedeljni Popust =  10% od 1227€  = 122.7€

Zatim se Nedeljni popust oduzme od Vaše zarade.
Vaša zarada sa popustom = 1227€ - 122.7€ = 1104.3€

na Vašu zaradu se dodaje Provizija i PDV kako bi dobili ukupnu cenu rezervacije.
Ukupna cena rezervacije = 1290.07€.

Procitajte kako se računa ukupna cena, provizija i pdv.

Provizija koju plaćate Bookaweb-u se obračunava od `Ukupne cene rezervacije`.
Provizija = 12% od 1290.07€ = 154.81€

PDV iznosi 20% od Provizije
PDV = 20% od 154.81€ = 30.96€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb-u je Provizija + PDV
154.81€ + 30.96€ = 185.77€