Provizija

Provizija je Ugovorom o Saradnji definisan iznos koji Bookaweb platforma naplaćuje za svaku ostvarenu rezervaciju nastalu putem platforme. 

Kada se naplaćuje Provizija

Provizija će biti naplaćena u sledećim slučajevima: 

  • Realizovana rezervacija: Kada gost rezerviše smeštaj na određeni period i boravi u njemu.  
  • Dupla rezervacija: Kada dođe do preklapanja rezervacija usled neredovnog ažuriranja kalendara od strane vlasnika. Saznajte više o duplim rezervacijama.  
  • Otkazana rezervacija: Kada dođe do neopravdanog otkazivanja rezervacije od strane vlasnika. Saznajte više o otkazivanju rezervacija.
Pogledajte kako da pristupite detaljima o rezervacijama u vodiču  Detalji o Rezervcijama

Iznos Provizije

Iznos provizije zavisi od lokacije smeštajne jedinice i može biti: 

  1. Beograd: 16.7%+PDV
  2. Novi Sad: 12.5%+PDV
  3. Ostale destinacije u Srbiji: 12%+PDV
  4. Ostale države: 12%+PDV
PDV se ne obračunava na ukupan iznos zakupa smeštaja već samo na iznos Provizije. 

Kako se obračunava Provizija 

Ukupna cena za rezervaciju se formira tako što se na Vašu zaradu doda Provizija i PDV.
Provizija se naplaćuje od Ukupnog iznosa rezervacije.
PDV iznosi 20% od provizije.

Formula za računanje Ukupne cene:
Ukupna cena = Vaša zarada / (1 - Procent provizije * (1 + Procent PDV-a))
Primer: Kako sračunati ukupnu cenu ako je Vaša zarada 30€, Provizija 12% i PDV iznosi 20%.
Ukupna cena = 30€ / (1 - 12% * (100% + 20%))

Ukupna cena = 30€ / (1 - 12% * (120%))

Ukupna cena = 30€ / (1 - 14.4%)

Ukupna cena = 30€ / (0.856)

Ukupna cena = 35.05€

Zatim obračunamo Provizija, koja iznosi 12% od Ukupne cene rezervacije.

Provizija = 12% od 35.05€ = 4.21€ 

Od iznosa provizije se obračunava PDV u iznosu od 20%. 

PDV = 20% od 4.21€ = 0.84€

Ukupan iznos koji plaćate Bookaweb platformi je Provizija + PDV.

Provizija + PDV = 5.05€
Na svakom fiskalnom računu jasno će biti istaknut iznos Provizije i PDV koji plaćate. 
PDV se plaća državi Republici Srbiji. Ukoliko ste Pravno lice možete dobiti povraćaj PDV-a od države. 

Kako se uplaćuje Provizija 

  1. Vlasniku se na na email adresu prosleđuje svakog 1-5. u mesecu dugovanje zajedno sa fiskalnim računom. Ovo dugovanje formira se na osnovu obračuna, koji pokriva ukupan iznos provizije za sve rezervacije tokom prethodnog meseca
  2. Rok za uplatu provizije na račun Bookaweb platforme je 10. u mesecu 

Primer Fiskalnog računa:

Ukoliko uplatu Provizije ne izvršite do 10. u mesecu, dobićete obaveštenje o kašnjenju uplate na email adresu. Ako nakon obaveštenja dugovanje ne izmirite do 15. u mesecu nećete moći da primate rezervacije sve dok ne izvršite uplatu.