Detalji o Rezervacijama

Da pristupite informacijama o rezervacijama: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Rezervacije

Osnovne informacije o rezervacijama

U spisku rezervacija navedene su osnovne informacije o rezervacijama

 • Period rezervacije
 • Broj gostiju
 • Naziv smeštaja
 • Podaci o Avansu
 • Datum rezervisanja
 • Ukupan iznos rezervacije
 • Šifra rezervacije

Detaljne informacije o rezervacijama 

Ukoliko u vam potrebne detaljne informacije o rezervacijama možete ih videti klikom na dugme Detalji

Gost

 • Ime i Prezime
 • Email
 • Mobilni

Detalji o Rezervaciji

 • Cena
 • Avans
 • Br. Gostiju
 • Dolazak
 • Odlazak
 • Parking
 • Datum rezervisanja
 • Šifra rezervacije

Pregled cene i zarade

 • Postavljena prosečna cena noćenja
 • Provizija
 • PDV
 • Ukupno za uplatu
 • Vaša zarada

Detaljni prikaz cene po danu

 • Datum
 • Osnovna cena
 • Specijalna cena
 • Cena sa pravilom
 • Konačna cena

Vaš cenovnik

 • Osnovna cena
 • Vikend cena
 • Nedeljni i mesečni popust
 • Doplata po dodatnom gostu
 • Provizija