Ručno Ažuriranje Raspoloživosti

Ručno Ažuriranje Raspoloživosti podrazumeva otvaranje i zatvaranje datuma u kalendaru smeštajne jedinice. To znači da prethodno nedostupan dan možete označiti kao dostupan i suprotno. Da pristupite kalendaru smeštajne jedinice:  

  1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
  2. U navigaciji kliknite na Apartmani
  3. Kliknite na kalendar ikonicu 🗓️ pored naziva smeštajne jedinice čiji kalendar želite da uredite

Kako Zatvoriti Datume 

Da zatvorite datum u kalendaru: 

  1. Označite period u kalendaru
    • ukoliko želite da označite više datuma kliknite na početni datum i držeći klik prevucite do poslednjeg datuma koji želite da obuhvatite
  2. U meniju sa desne strane kliknite na X (nije) pored Dostupno 

Kako Otvoriti Datume  

Da otvorite datum u kalendaru: 

  1. Označite zatvorene datume u kalendaru koje želite da otvorite 
  2. U meniju sa desne strane kliknite na kliknite na ✓ (jeste) pored Dostupno 

Video uputstvo za Ručno Ažuriranje Raspoloživosti  

Ažuriranje raspoloživosti može se izvrišiti i automatski kroz sinhronizaciju kalendara sa drugim platformama za izdavanje smeštaja. Kako funkcioniše sinhronizacija kalendara saznajte u ovom vodiču: Sinhronizacija kalendara.