Specijalna Pravila

Specijalna pravila se primenjuju za prilagođavanja Cene i Minimalne Dužine Boravka za specifičan period. Kada se na period primeni Specijalno pravilo, ono će zameniti sva prethodno važeća pravila o minimalnoj dužini boravka i primeniti se na cenu (Osnovnu, Vikend ili Cenu po Danu) koja važe za datu smeštajnu jedinicu.

Pravljenje Specijalnih Pravila

Za pravljenje, ažuriranje i brisanje pravila koristi se Menadžer Pravila. Njemu možete pristupiti kroz kalendar smeštajne jedinice.

Da biste napravili specijalno pravilo: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na kalendar ikonicu pored naziva smeštajne jedinice za koju želite da napravite pravilo
 4. U gornjem desnom uglu na vrhu kalendara kliknite na Upravljajte Pravilima 
 5. Kliknite na UNESITE NOVO PRAVILO 
 6. Unesite informacije u zavisnosti od toga da li se vaše pravilo odnosi na podešavanje cena, dužine boravka ili kombinaciju ova dva.
 7. Kliknite na DODAJ 
Sva specijalna pravila mogu se primeniti: više puta, na različite periode i na sve smeštajne jedinice. 

Specijalna pravila o Ceni 

Da biste postavili specijalna pravila o ceni: 

 1. Kliknite na Upravljajte Pravilima 
 2. Kliknite na UNESITE NOVO PRAVILO 
 3. Unesite Naziv pravila
 4. Izaberite boju kojom će pravilo biti prikazano na kalendaru 
 5. Unesite procenat sniženja cene i kliknite na Sniženje 
 6. Unesite procenat povećanja cene i kliknite na Povećanje
 7. Kliknite na DODAJ

Specijalna pravila o Minimalnoj Dužini Boravka 

Da biste postavili specijalna pravila o minimalnoj dužini boravka: 

 1. Kliknite na Upravljajte Pravilima 
 2. Kliknite na UNESITE NOVO PRAVILO 
 3. Unesite Naziv pravila
 4. Izaberite boju kojom će pravilo biti prikazano na kalendaru 
 5. Na dnu stranice u sekciji Minimalna dužina boravka unesite broj da označite minimalnu dužinu boravka
 6. Kliknite na DODAJ

Pravilo o minimalnoj dužini boravka primenjuje se od početnog datuma rezervacije unutar perioda za koji je pravilo važeće. To znači da određeni automatski blokirani datumi mogu postati dostupni za rezervaciju ukoliko ih zahvati ovo specijalno pravilo. 

Primer Secijalnog pravila za minimalnu dužinu boravka

 1. Prvo napravimo specijalno pravilo za minimalnu dužinu boravka od 3 noćenja.
Specijalno pravilo za minimalnu dužinu 3 noćenja, bez popusta na cenu boravka

2. Zatim smo pravilo primenil na period od 23-26. avgusta, tako što smo prvo izabrali datume a zatim kliknuli na padajući meni sa desne strane i izabrali pravilo koje smo napravili. 

Specijalno pravilo(Minimum 3 noćenja) primenjeno na period od 23-26.8

Primer 1: Rezervacija počinje 23. avgusta

Ukoliko rezervacija počinje 23. avgusta smeštajna jedinica se mora rezervisati najmanje do 26. avgusta, jer ste postavili minimum noćenja za rezervacije koje počinju u ovom periodu od 3 noćenja. Dužina rezervacije je 3 noćenja i to 23, 24, 25 dok gost napušta smeśtaj 26.8 . Gosti ne mogu izvršiti rezervaciju na jednu (samo 23.8) li dve noći (23 i 24.8 ili 24 i 25.8) u ovom periodu. 

 

Prikaz rezervacije od 23-26.8 kada je uključeno pravilo minimum 3 noćenja

Primer 2: Rezervacija počinje 24. avgusta

Ukoliko rezervacija počinje 24. avgusta smeštajna jedinica se mora rezervisati do 27. avgusta, na tri noćenja. Da bi bilo  ispoštovano pravilo, rezervacija mora imati minimum 3 noćenja ako počinje u periodu od 23-26 avgusta. Gosti ne mogu izvršiti rezervaciju na jednu (samo 24.8) li dve noći (24 i 25.8 ili 25 i 26.8) u ovom periodu. 

Prikaz rezervacije od 24-27.8 kada je uključeno pravilo minimum 3 noćenja

Primer 3: Rezervacija počinje 25. avgusta

Ukoliko rezervacija počinje 25. avgusta smeštajna jedinica se mora rezervisati do 28. avgusta, na tri noćenja. Da bi bilo ispoštovano pravilo, rezervacija mora imati minimum 3 noćenja ako počinje u periodu od 23-26 avgusta. Gosti ne mogu izvršiti rezervaciju na jednu (samo 25.8) li dve noći (25 i 26.8) u ovom periodu. 

Prikaz rezervacije od 25-28.8 kada je uključeno pravilo minimum 3 noćenja

 

Kombinacija Specijalnih Pravila (cena i min boravak)

Da biste kreirali pravilo koje se ujedno odnosi i na cenu i dužinu boravka: 

 1. Kliknite na Upravljajte Pravilima 
 2. Kliknite na UNESITE NOVO PRAVILO 
 3. Unesite Naziv pravila
 4. Izaberite boju kojom će pravilo biti prikazano na kalendaru 
 5. Unesite procenat sniženja ili povećanja cene i označite odgovarajući tip promene klikom na Sniženje ili Povećanje
 6. Na dnu stranice u sekciji Minimalna dužina boravka unesite broj da označite minimalnu dužinu boravka
 7. Kliknite na DODAJ

Video uputstvo za Kombinaciju Specijalnih Pravila

Postavljanje Specijalnih Pravila 

Da biste primenili pravilo koje ste ranije napravili: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na kalendar ikonicu pored naziva smeštajne jedinice u čiji kalendar želite da postavite pravilo
 4. Označite period (datume) za koji želite da postavite pravilo
 5. Kliknite na NIJEDNO u meniju sa desne strane
 6. U padajućem meniju odaberite neko od napravljenih pravila koje želite da postavite 
Ako nemate ranije napravljeno specijalno pravilo, možete samo izabrati "unesite novo pravilo" i pravilo koje napravite primeniće se odmah na samo ove označene datume.

Uređivanje Specijalnih Pravila

Da biste uredili specijalno pravilo: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na kalendar ikonicu pored naziva smeštajne jedinice u čijem kalendaru želite da uredite pravilo 
 4. U gornjem desnom uglu na vrhu kalendara kliknite na Upravljajte Pravilima  
 5. U meniju sa leve strane klikinite na pravilo koje želite da izmenite 
 6. Unesite sve željene promene 
 7. Kliknite SAČUVAJ 
Nakon što ažurirate pravilo, nove izmene će biti primenjene na sve periode i za sve smeštajne jedinice gde ste ranije primenili to pravilo.

Brisanje Specijalnih Pravila 

Da biste obrisali specijalno pravilo: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na kalendar ikonicu pored naziva smeštajne jedinice iz čijeg kalendara želite da obrišete pravilo 
 4. U gornjem desnom uglu na vrhu kalendara kliknite na Upravljajte Pravilima 
 5. U meniju sa leve strane klikinite na pravilo koje želite da obrišete 
 6. Kliknite na OBRIŠI PRAVILO 
 7. Kliknite na OBRIŠI 
Nakon što obrišete pravilo ono će biti obrisano iz kalendara svih smeštajnih jedinica na kojima je bilo primenjeno.
Savet ukoliko isto pravilo ipak želite da zadržite na nekoj drugoj smeštajnoj jedinici, bolje je da napravite novo pravilo i primenite ga kako želite.

Uklanjanje Specijalnih Pravila 

Da biste uklonili pravilo: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na kalendar ikonicu pored naziva smeštajne jedinice u čijem kalendaru želite da uredite pravilo 
 4. Kliknite na period sa kog želite da uklonite pravilo 
 5. U meniju sa desne strane kliknite na naziv pravila koje želite da uklonite
 6. U padajućem meniju kliknite na NIJEDNO 

f