Automatski Blokirani Datumi

Šta su Automatski blokirani datumi 

Automastki blokirani datumi su svi datumi koji ne ispunjavaju uslov minimalnog broja noćenja koje ste postavili. Ovi datumi se automatski blokiraju (zatvaraju) u kalendaru i gosti neće moći da izvrše rezervaciju za te dane. Do ovoga može doći kada postavite neka od ovih pravila:  

  1. Minimalna dužina boravka
    • Kada postavite minimalnu dužinu boravka od 2 dana, u kalendaru će vam automatski biti blokiran svaki 1 slobodan dan koji se nalazi između dve rezervacije. To na primeru znači: Rezervisani su Ponedeljak i Utorak, Četvrtak i Petak. U kalendaru će vam automatski biti blokirana Sreda.
  2. Minimalna dužina boravka za specifičan dan u nedelji  
    • Kada postavite minimalnu dužinu boravka na neki od dana u nedelji, on može postati automatski blokiran kada oko njega nema dovoljno slobodnih dana da se ostvari rezervacija u datom trajanju. To na primeru znači: Postavili ste minimalnu dužinu boravka za Petak od 3 dana. Kada su vam u kalendaru zauzeti Nedelja i Četvrtak, Petak će biti automatski blokiran.
  3. Specijalno pravilo o minimalnoj dužini boravka 
    • Kada je postavljeno Specijalno pravilo o minimalnoj dužinu boravka na period oko kog ne postoji dovoljno slobodnih dana da se ostvari rezervacija u datom trajanju doći će do automatskog blokiranja datuma. To na primeru znači: Postavili ste Specijalno pravilo minimalnu dužinu boravka od 3 dana na Ponedeljak, Utorak i Sredu. Kada nisu slobodni Utorak, Četvrtak i Petak, Sreda će automatski biti blokirana.

Kako otvoriti Automatski Blokirane Datume 

Kada se u vašem kalendaru pojave Automaski Blokirani Datumi koje želite da učinite dostupnim za rezervisanje, to možete uraditi postavljanjem Specijalnog pravila o minimalnoj dužini boravka.  

Postavljanje Specijalnog Pravila o minimalnoj dužini boravka

Kada se između dve rezervacije pojave blokirani datumi možete ih otvoriti postavljanjem Specijalnog pravila o minimalnoj dužini boravka koja je kraće od osnove minimalne dužine boravka ili minimalne dužine za specifičan dan u nedelji. To na primeru znači: U kalendaru su rezervisani Utorak i Četvrtak, a Sreda blokirana zbog pravila o minimalnoj dužini boravka od 2 dana. Na Sredu postavite Specijalno Pravilo o minimalnoj dužini boravka od 1 dan da otvorite Sredu za rezervacije.
 

 Video uputstvo za Automatski blokirane datume