Sinhronizacija Kalendara

Sinhronizacija kalendara je proces automatskog usklađivanja raspoloživost smeštajne jedinice između drugih platformi i Bookaweb-a. Sinhronizaciju je moguće ostvariti sa svim platformama koje podržavaju iCal format. Bookaweb platforma sinhronizaciju izvršava na svakih 10 minuta. Sinhronizaciju možete i ručno osvežiti u bilo kom trenutku, u kalendaru smeštajne jedinice.

Sinhronizacija kalendara se može obavljati na dva načina:

 • Jednosmerna sinhronizacija: Importovanje kalendara sa druge platforme na Bookaweb.
U tom slučaju Bookaweb može samo da ima evidenciju o zauzećima nastalim na platformi čiji je kalendar importovan.
 • Dvosmerna sinhronizacija (Obostrano importovanje kalendara): Importovanje kalendara sa druge platforme na Bookaweb, pa Importovanje kalendara sa Bookaweb na datu platformu.
U tom slučaju Bookaweb može da ima evidenciju o zauzećima nastalim na platformi čiji je kalendar importovan, ali i data platforma može da povlači zauzeća nastala na Bookawebu. 

Kako Importovati Kalendar na Bookaweb

Da importujete kalendar: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na naziv smeštajne jedinice čiji kalendar želite da sinhronizujete 
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Uvezi kalendar
 6. Unesite iCal URL sa druge platforme za izdavanje smeštaja u polje Link do kalendara (URL)
 7. Dajte naziv kalendaru - primer: Ukoliko uvozite kalendar sa Airbnb.com možete ga nazvati Airbnb
 8. Kliknite na UVEZI KALENDAR  

 

Kako Eksportovati Bookaweb Kalendar 

Da eksportujete Bookaweb kalendar: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na smeštajnu jedinicu čiji kalendar želite da eksportujete
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Izvezi kalendar
 6. Kliknite na KOPIRAJ URL
Bookaweb iCal kalendar sadrži samo informacije o zatvorenim i rezervisanim danima.

Video uputstvo za Sinhronizaciju kalendara 

Sinhronizacija sa više platformi

Ukoliko smeštajnu jedinicu izdajete na više platformi i želite da Bookaweb prima zauzeća sa svake, morate da Importujete kalendar sa svake platforme zasebno.

Jednosmerna Sinhronizacija sa više platformi 

Ako smeštajnu jedinicu oglašavate na Airbnb.com i Booking.com, da biste pravilno sinhronizovali kalendare morate oba kalendar Importovati na Bookaweb. U tom slučaju Bookaweb će primati zauzeća nastala na Airbnb.com i na Booking.com.

Dvosmerna Sinhronizacija sa više platformi

Ako želite da Airbnb.com i Booking.com povlače zauzeća sa Bookaweb-a, potrebno je da je Bookaweb kalendar importujete i na Airbnb.com i na Booking.com.

 

Sinhronizacija Kalendara kada je Bookaweb kalendar centralni 

Ako Bookaweb kalendar koristite kao centralni potrebno je da u njega ručno unesete sve rezervacije nastale na drugim platformama na kojima se smeštajna jedinica izdaje. U tom slučaju Bookaweb automatski prosleđuje zauzeća na sve ostale platforme na koje ste importovali kalendar sa Bookaweb-a. Zbog načina funkcionisanja nije potrebno izvršiti dvosmernu sinhronizaciju.

U ovom slučaju sve rezervacije (u vidu zauzeća) ostvarene preko Bookaweb-a automatski će biti prosleđene na sve platforme sa kojima je kalendar sinhronizovan.