Avans

Kada se može naplatiti Avans

Avans se naplaćuje za rane rezervacije napravljene 5 i više dana od početnog datuma rezervacije. Iznos avansa može biti 30-50% ukupnog iznosa rezervacije. Ovom praksom smanjuje se broj otkazanih rezervacija. 

Za rane rezervacija u trajanju od 1 dan, Bookaweb zadržava pravo da naplati Avans u iznosu 100% cene zakupa.
Ukoliko želite da naplaćujete avans potrebno je da unesete način plaćanja. Saznajte kako to da uradite u vodiču  Način plaćanja.

Kako se naplaćuje Avans

Proces naplate avansa funkcioniše na sledeći način: 

 1. Gost će biti obavešteni putem email-a i sms-a o iznosu avansa koji treba da uplate, roku za uplatu i podacima o odabranom načinu plaćanja potrebnim za izvršenje uplate.
 2. Gost je dužan da dostavi dokaz o uplati u vidu fotografije uplatnice, koju šalje direktno Bookaweb platformi
 3. Nakon što gost obavesti platformu o uplaćenom Avansu, vlasniku se šalje obaveštenje putem email-a ili sms-a o uplaćenom iznosu, dokaz o uplaćenom iznosu u vidu fotografije i preostali iznosu koji gost treba da uplati prilikom ulaska u smeštaj 
  E-mail potvrda uplate sa dokazom
Ako gost nije uplatio avans u predvidjenom roku, Bookaweb će otkazati rezervaciju i o tome obavestiti vlasnika i gosta putem e-mail i SMS poruke.

Status uplate Avansa

O statusu uplate avansa se možete informisati na sledeći način:

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Rezervacije
 3. U spisku rezervacija navedeno je:
  1. Iznos avansa 
  2. Rok za uplatu avansa
  3. Plaćeno ako je avans plaćen 
Pregled rezervacije sa plaćenim avansom i za koju se čeka uplata avansa

Prikaz rezervacije u kalendaru sa avansom, kada se čeka da gost uplati avans.

Ikonica koja označava da se čeka avans

Prikaz u kalendaru kada je avans za rezervaciju uplaćen

Ikonica koja označava da je avans uplaćen

Povraćaj Avansa 

Ukoliko gost ima opravdan razlog za otkazivanje rezervacije vlasnik mora da vrati gostu avans. Takodje vlasnik ima pravo da, po prethodnom dogovoru sa Bookaweb-om i gostom, zadrži iznos avansa i primeni ga za potencijalnu buduću rezervaciju istog gosta za neki od svojih smeštaja. 

Ukoliko se vlasnik odluči da zadrži avansa, provizija na taj iznos će biti uključena u obračun za dati mesec. 
Gosti nemaju pravo na povraćaj avans kada rezervaciju otkažu 24h ili manje od početka rezervacije.

Mejl koji stiže vlasniku ukoliko je doneo odluku da vrati gostima avans. Potrebno je da vlasnik pozove goste i da se dogovori oko načina povraćaja, avansa. 


Evo detaljnog pregleda procesa u slučaju da  gost otkaže rezervaciju sa avansom.