Duple rezervacije

Duple rezervacije za isti vremenski period mogu se napraviti samo kada se neredovno ažurira kalendar smeštajne jedinice, a gost izvrši rezervaciju za te datume.

Neki od razloga su:

  • Kalendar nije sinhronizovan sa drugom platformom na kojoj je rezervacija nastala i Bookaweb ne može da primi informaciju o zauzeću
  • Nije ručno uneto zauzeće u kalendar smeštajne jedinice 
Kako da ažurno upravljate kalendarom svoje smeštajne jedinice saznjate u vodiču  Upravljanje kalendarom
Uprkos izvršenoj sinhronizaciji postoji mogućnost da zauzeće nije automatski povučeno. Da do toga ne bi došlo savetujemo da redovno pregledate kalendar smeštajne jedinice i ručno unesete zauzeća kako biste ga održali ažurnim. 

Kada dođe do dupliranja rezervacija vlasnik ima sledeće obaveze: 

  1. Zamenski smeštaj: Gostu koji je smeštaj rezervisao na Bookaweb-u potrebno je obezbediti odgovarajuću zamensku smeštajnu jedinicu u istom vremenskom periodu. Vlasnik je u obavezi da samostalno pronađe zamenski smeštaj.
  2. Slanje obaveštenja: Ukoliko vlasnik ne pronađe gostu adekvatan smeštaj potrebno je da platformu obavestiti na email adresu booking@bookaweb.com o dupliranju rezervacije. U emailu treba navesti podatke o rezervaciji i period na kom je došlo do preklapanja. 
  3. Provizija: Ukoliko Bookaweb ne pronađe adekvatan zamenski smeštaj ili odobri popust gostu za rezervaciju novog smeštaja, na kraju meseca u iznos Provizije dupla rezervacija će se računati kao ostvarena i biće naplaćen iznos na koji se vlasnik ugovorom obavezao.