Sinhronizacija sa Airbnb.com

Kako Importovati Airbnb.com Kalendar na Bookaweb 

Prvo morate da eksportujete Airbnb.com kalendar. Da eksportujete Airbnb.com kalendar:

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog na Airbnb.com 
 2. Otvorite stranicu smeštajne jedinice čiji kalendar želite da eksportujete
 3. Kliknite na Pricing and availability
 4. Na dnu stranice kliknite na Calendar sync
 5. Kliknite na Export calendar
 6. Kopirajte iCal URL iz prozora koji se otvori

Nakon eksportovanja Airbnb.com kalendara potrebno je da ga importujete na Bookweb. Da importujete Airbnb.com kalendar na Bookaweb: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na naziv smeštajne jedinice čiji kalendar želite da sinhronizujete 
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Uvezi kalendar
 6. Kopirani Airbnb.com iCal URL unesite u polje Link do kalendara (URL)
 7. Dajte naziv kalendaru
 8. Kliknite na UVEZI KALENDAR  

Kako Importovati Bookaweb Kalendar na Airbnb.com

Prvo morate da eksportujete Bookaweb kalendar. Da eksportujete Bookaweb kalendar: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na smeštajnu jedinicu čiji kalendar želite da eksportujete
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Izvezi kalendar
 6. Kliknite na KOPIRAJ URL
Bookaweb iCal kalendar sadrži samo informacije o zatvorenim i rezervisanim danima.

Nakon eksportovanja Bookaweb kalendara potrebno je da ga importujete na Airbnb.com. Da importujete kalendar na Airbnb.com:

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog na Airbnb.com 
 2. Otvorite stranicu smeštajne jedinice čiji kalendar želite da sinhronizujete
 3. Kliknite na Pricing and availability
 4. Na dnu stranice kliknite na Calendar sync
 5. Kliknite na Import calendar
 6. Unesite Bookaweb iCal URL u polje Calendar Adress (URL)
 7. Dajte naziv kalendaru - primer: Bookaweb 
 8. Kliknite na Import Calendar