Sinhronizacija sa Booking.com

Kako Importovati Booking.com Kalendar na Bookaweb 

Prvo morate da eksportujete Booking.com kalendar. Da eksportujete Booking.com kalendar:

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog na Booking.com
 2. Otvorite stranicu smeštajne jedinice čiji kalendar želite da eksportujete
 3. Kliknite na Kalendar
 4. U padajućem meniju kliknite na Sinhronizujte kalendare
 5. Na dnu stranice u okviru Opcije za eksportovanje kliknite na Izmenite
 6. Kliknite na polje ispred Rezervisane i zatvorene datume
 7. Kliknite na Sačuvaj
 8. Na vrhu stranice spod naziva apartmana kliknite na Dodajte konekciju za kalendar  
 9. Kliknite na Preskočite ovaj korak  
 10. Unesite naziv kalendara u polje Dajte naziv konekciji za kalendar - predlog: Booking
 11. Kliknite Eksportuj kalendar
 12. Kliknite na Kopiraj link

Nakon eksportovanja Booking.com kalendara potrebno je da ga importujete na Bookaweb. Da importujete Booking.com kalendar na Bookaweb: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na naziv smeštajne jedinice čiji kalendar želite da sinhronizujete 
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Uvezi kalendar
 6. Kopirani Booking.com iCal URL unećete u polje Link do kalendara (URL)
 7. Dajte naziv kalendaru
 8. Kliknite na UVEZI KALENDAR  

Kako Importovati Bookaweb kalendar na Booking.com 

Prvo morate da eksportujete Bookaweb kalendar. Da eksportujete Bookaweb kalendar:  

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog
 2. U navigaciji kliknite na Apartmani 
 3. Kliknite na smeštajnu jedinicu čiji kalendar želite da eksportujete
 4. U navigaciji ispod naziva jedinice kliknite na Rezervacije 
 5. Na dnu stranice kliknite na Izvezi kalendar
 6. Kliknite na KOPIRAJ URL
Bookaweb iCal kalendar sadrži samo informacije o zatvorenim i rezervisanim danima.

Nakon eksportovanja Bookaweb kalendara potrebno je da ga importujete na Booking.com. Da importujete kalendar na Booking.com: 

 1. Prijavite se na svoj korisnički nalog na Booking.com  
 2. Otvorite stranicu smeštajne jedinice čiji kalendar želite da sinhronizujete
 3. Kliknite na Kalendar
 4. U padajućem meniju kliknite na Sinhronizujte kalendare
 5. Na vrhu stranice ispod naziva apartmana kliknite na Dodajte konekciju za kalendar
 6. Unesite Bookaweb iCal URL u polje za link  
 7. Dajte naziv kalendaru - primer: Bookaweb 
 8. Kliknite na Sledeći korak, gde imate opciju da eksportujete iCal URL 
 9. Kliknite na Gotovo